Help! Verzuipen Dirk Scheringa & Gerrit Zalm?

Honderdduizenden landgenoten kloppen bij 'm aan voor een keuken of caravan, maar het lijkt er op dat Dirk 'leningman' Scheringa nu zelf krap zit. Uit vertrouwelijke stukken in het bezit van 925, blijkt dat Scheringa met spoed 100 miljoen nodig heeft om zijn eigen vermogen te versterken. Scheringa en zijn rechterhand Gerrit Zalm benaderen rijke particulieren voor een financiering. 'Er is geen paniek', reageert Zalm tegen 925: 'We hebben 75 tot 125 miljoen nodig om verder te expanderen. We willen sneller'.

DSB zoekt lening van €100 miljoen
Uit een vertrouwelijke aanbieding van tussenpersoon Fusio Capital blijkt dat DSB/Scheringa even snel als discreet geld nodig heeft. 'Hoe kan Cliënt (Scheringa/DSB, red 925) een lening van resp €100 Mio worden verstrekt en wel zodanig dat deze uit het zichtveld van zijn concurrenten blijft', stelt de Nijmeegse tussenpersoon Fusio Capital. Zonder de naam van Scheringa en DSB direct te noemen schermt Fusio met de naam van Zalm, 'een voormalig Min. van Fin., de 2e man die ik zelf goed ken'. Ook wordt er voorgesteld 'de transactie te laten lopen via een trust in Cyprus of Roemenië.' In de stukken wordt gerept over rentetarieven van '4,01 boven Euribor', ofwel tien jaar vast tegen zo'n 9 procent. Fors. Kom daar maar eens om bij DSB.

Zalm erkent dat DSB twee adviseurs 'afkomstig van Van Lanschot Bankiers' op pad heeft gestuurd om geld op te halen. 'Maar van Cypriotische constructies weet ik niets. Daar houden wij niet van, alles gaat gewoon netjes.'

Zalm sust, maar zorg rond de cijfers van DSB is op zijn plaats. De vermogenspositie van DSB is zwak. In het laatste jaarverslag (2006) rapporteerde de bank een 'kernvermogen' van 128 miljoen, een daling van 25 miljoen ten opzichte van 2005. Mager, zeker gezien het balansttaal van ruim vijf miljard. Erger: de winstgevendheid van DSB halveerde in 2006 bijna (van 56,6 naar 27,9 miljoen). In een publiciteitsoffensiefje in Het Financieele Dagblad pochten Scheringa en Zalm vorige week nog over hun 'luxeprobleem': 'Voor ieder miljard die je uitzet, moet je 50 miljoen eigen vermogen hebben. Dat haal je niet uit je ingehouden winst.'

Met spoed miljardair gezocht
Volgens Zalm, tegen 925, is de winst over 2007 uitgekomen op 'zo'n vijftig miljoen'. 'Het eigen vermogen zit nu op 200 à 250 miljoen', schat de ex-schatkistbewaarder, die zojuist overigens benoemd werd tot eredoctor aan de Vrije Universiteit wegens zijn bijdrage aan het 'stabiele begrotingsbeleid'. 'Onze BIS-ratio is 11%, de wettelijk eis is 8%. We groeien dus niet buiten de solvabiliteitseis die De Nederlandsche Bank stelt', aldus Zalm. Niettemin bevestigt hij dat DSB nog steeds op zoek is naar vers kapitaal. Kennelijk is de poging om dat geld ineens binnen te tikken bij een Hollandse miljardair - de namen van John de Mol, Jaap Blokker en SNS Bank circuleren in financiële cercles - zijn vooralsnog mislukt. Zalm: 'Als dat niet lukt gaan we naar het tweede spoor en zetten een zogeheten perpetual uit via de Rabobank of ING. Het voordeel van zo'n eeuwigdurende lening is dat je toestemming van DNB kunt vragen om het bij je eigen vermogen op te tellen, en de rente en aflossing als dat nodig is kunt opschorten.'

Keerzijde van dergelijke financiële kunststukjes is de prijs, namelijk een hoge rente. 'Fortis heeft laatste zo'n perpetual afgesloten tegen acht-en-half procent', weet Zalm. 'Maar die negen procent die u noemt lijkt mij hoog.'

Volgens insiders zijn de problemen bij DSB veroorzaakt door de kredietcrisis. 'Scheringa heeft de gouden balansregel overtreden. Zijn schuld is te hard opgelopen. Bij de banken krijgen ze geen cent meer los, die hebben hun eigen sores.'

Los van DSB, maar niet te verontachtzamen, zijn de kostbare hobby's van grootaandeelhouder Scheringa. Dividenduitkeringen van DSB zijn altijd welkom, al was het maar om de gaten bij voetbalclub AZ te vullen en om zijn kunstcollectie in Spanbroek uit te breiden. Drie jaar geleden schoot Scheringa AZ te hulp door een schuldenlast van 108 miljoen euro te herfinancieren. De bouw van het nieuwe stadion liep jaren vertraging op en kostte 45 miljoen. Ook de investeringen in nieuwe spelers zou afgelopen seizoen zo'n twintig miljoen hebben gekost, aldus vakblad Voetbal International.