Nieuw op 925: off the record

Wat speelt er wérkelijk in de directiekamers van de grote bedrijven en de anti-chambres van de macht? Dat zouden wij bij 925 ook wel willen weten, maar je leest het zelden in de traditionele media. 925 wil er iets aan doen.