Een op de vijf collega's denkt dat hij ontslagen wordt

Dat blijkt uit een enquête. Eind 2008 gaven ruim één miljoen werknemers aan bezorgd te zijn over verlies van hun baan. Dit komt overeen met 18 procent. In 2007 was dit nog circa 16 procent.

TNO en het CBS doen samen met het ministerie van Sociale Zaken elk jaar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Dit zijn de resultaten.

TNO: Mannen, werknemers tussen de 45-54 jaar en laagopgeleiden maken zich vaker zorgen om het behoud van hun baan dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden.

Bij uitzendkrachten zijn zorgen over baanbehoud het meest toegenomen, van 34 procent eind 2007 naar 43 procent eind 2008. Van de uitzendkrachten die ouder zijn dan 24 jaar maakt zelfs meer dan de helft zich zorgen over baanbehoud. Maar ook werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract, zijn beduidend vaker bezorgd over hun baan dan in 2007.

Zorgen over het behoud van de baan komen met 27 procent het meest voor in de sector vervoer en communicatie. In deze sector en in de horeca zijn de zorgen ook het sterkst gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In de sectoren openbaar bestuur, gezondheids- en welzijnszorg en in de sector cultuur en overige diensten zijn de zorgen over het behoud van de baan echter licht gedaald. Twee van de vijf werknemers gaven aan dat er eind 2008 in hun organisatie sprake was van organisatieveranderingen, zoals reorganisaties, overnames, fusies en inkrimpingen. Voor ruim 900 duizend werknemers in Nederland was er eind 2008 sprake van inkrimpring al of niet met gedwongen ontslagen. Eén op de drie van hen vreesde voor het behoud van zijn of haar baan. Wanneer er sprake is van inkrimping met gedwongen ontslagen gaf zelfs ruim 40 procent van de werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan.

Weinig wat u niet wist, maar toch boeiend om te zien dat bij reorganisatie-aankondigingen 40% van de mensen denkt dat zij zelf het slachtoffer zullen zijn.