Helft slachtoffers Madoff heeft géén geld verloren

Bernie Madoff mag dan ziek, zwak en misselijk in een gevangenis in North Carolina zitten waar hij zich toelegt op de edele kunst van het naamplaatjes maken, het gevecht om zijn miljarden is nog maar nauwelijks begonnen. Wat is er over, wie krijgt wat en hoeveel? De helft van Madoffs klanten hoeft nergens op te rekenen aangezien zij volgens de federal prosecutors netto niks kwijt zijn.

In een court filing (zie pdf onder aan artikel) schrijven ze ook dat teruggave (restitution) van het ingelegde geld "impracticable" is vanwege het grote aantal slachtoffers en de complexiteit van het vaststellen van het exacte verlies van elke cliënt. Wel wordt er gepleit voor verdeling van het geld dat er nog is. Dat zou ongeveer $1 miljard zijn, het gaat om geld dat nog in het bedrijf zat, opbrengst van de verkoop van Madoffs huizen in Manhattan, Montauk en Palm Beach, en dat soort zaken

Justitie deed onderzoek naar alle rekeningen bij Madoff en concludeert dat de helft van de slachtoffers netto meer van Madoff heeft gekregen dan er in eerste instantie door hen was geïnvesteerd. 

Tussen 2000 en 2008 liepen er 8.094 rekeningen bij Madoff. Eind vorig jaar toen het hele zaakje omviel waren er nog 4.902 actieve accounts. Daarvan waren er 83 van investments funds, en 60% van die feeder funds heeft een claim ingediend. Tot nu toe heeft justitie 2.336 rekeninghouders achterhaald, zij hebben een nettoverlies geleden van $13 miljard. Er zijn tot nu toe 15.870 claims binnen van slachtoffers.

Onduidelijk is wat er onder nettoverlies wordt verstaan. Gaat het alleen om het geld dat Madoffs klanten aan hem gaven om te investeren of is ook meegerekend wat het geld over de jaren aan minimale rente zou hebben opgeleverd als het bijvoorbeeld in een zeer veilige maar laag renderende fondsen of obligaties was gestoken?  

Government Motion