Communiceren in crisistijd loont (maar gebeurt het ook?)

Het is geen verrassing dat veel bedrijven dit jaar fors snijden in het communicatiebudget. Jammer, want over het algemeen geldt dat merken die - naar alle doelgroepen - zichtbaar blijven tijdens een recessie, daar ook sterker uitkomen.

Ontslaan is communiceren
Behalve de in 2009 bevroren of verminderde communicatiebudgetten, is er nog iets bijzonders aan de hand: de focus verschuift van extern naar intern. Dat ligt voor de hand, in tijden van crisis hebben managementteams hun handen vol aan communiceren met interne doelgroepen. Lagere omzetten leiden immers tot ontslagen en ongerustheid bij werknemers, over behoud van de maandelijkse uitkering plus vakantiegeld en bonus.

Betrokkenheid vergroot overlevingskans
Het Amerikaanse communicatiebureau Allman deed de afgelopen maanden onderzoek naar de communicatiefocus van bedrijven en bevestigt die ontwikkeling. Bureaubaasje Lesley Allman: "Het is veelbelovend dat bedrijven inzien dat het vasthouden van interne doelgroepen en het creëren van betrokkenheid, de overlevingskans van het bedrijf significant vergroot."

Maar is het ook haalbaar?
Van de ondervraagden gaf 80% aan meer budget te willen reserveren voor 1-op-1 communicatie en 60% beloofde een uitbreiding en verbetering van het internet. Jammer genoeg waren de ondervraagden communicado's en HR-profs, waardoor de haalbaarheid van hun goede voornemens onduidelijk blijft.

Homburg
Dat een verhoging van het budget voor interne communicatie géén garantie is voor succes, vernamen wij overigens al via Off the Record, in de inmiddels veelbeluisterde Homburg Tapes.

Merk minder sterk
Maar ondanks deze ontwikkeling blijft de zorg bestaan, dat de neiging van bedrijven om tijdens de recessie naar binnen te keren, zich uiteindelijk tegen die bedrijven zal keren. Stoppen met sportsponsoring onder twijfelachtige voorwendselen, afscheid nemen van het pr-bureau, stoppen met adverteren: merken worden er niet sterker van.

O, die verdraaide onzekerheid