Scheringa krijgt van rechter laatste kans

De Amsterdamse rechter oordeelde zojuist in een schriftelijke uitspraak dat DSB bank nog tot morgenmiddag 12:00 'respijt' krijgt om overleg te voeren met 'grote banken'. Scheringa en DSB bank krijgen een laatste kans een poging te doen om alsnog een faillisement van de bank te voorkomen.

Hoewel de rechtbank meent dat er geen reële kans meer bestaat op een overnames, geeft zij Scheringa en co nog tot morgenmiddag, vrijdag 16 oktober,  12.00 sharp de tijd om de bank te verpatsen. Als dit niet lukt dan wordt de bank morgen alsnog failliet verklaart.

DSB krijgt laatste kans
DSB zelf is echter van mening dat de mogelijkheden voor een overname nog niet voldoende zijn onderzocht. De bewindvoerders hebben volgens de bank vanaf het begin af aan aangestuurd op een faillissement, meent de bank. Dat de bank nog zeer grote mogelijke claims boven het hoofd zou hangen vanwege het niet nakomen van de zorgplicht rond de vermaledijde koopsompolissen, wordt ook betwist door de Wognumse tycoon. 

Dirk Scheringa was volgens het FD vanochtend rond negen uur aangekomen op het DSB-hoofdkantoor in Wognum. Daar reed hij zonder de pers te woord te staan de bewaakte parkeerplaats op.

Hij zei gisteravond de kans dat de bank failliet wordt verklaard te schatten op 50%. "Het is niet bij voorbaat kansloos," zo zei hij. "Ik heb hoop." Voorlopig heeft hij gelijk gekregen. Gezien de eerdere vruchteloze pogingen om DSB bank te slijten aan een van de grote banken is de kans zeer wel aanwezig dat morgen alsnog het doek valt voor de Wognumse bank. 

In een fax van de bewindvoerders mr. graaf Schimmelpenninck en Joost Kuiper van gisteravond om 17.51 blijkt dat er gistermiddag een concrete gegadigde was om de Scheringa's bank over te nemen. In de loop van de middag haakte ook deze kandidaat af. 

Eigen vermogen DSB thans negatief (€590 miljoen afwaardering)
Daaruit concludeerden de bewindvoerders dat de noodregeling geen zin meer had en dat er tot faillissement zou moeten worden besloten. Volgens de heren is het eigen vermogen van DSB bank 'thans negatief' door noodzakelijke afwaarderingen. Zij menen dat het eigen vermogen dan maar liefst €344 miljoen negatief is.  Volgens ' een van de bestuurders van DSB bank' zelf was deze afwaardering nog aan de voorzichtige kant.

De gigantische afwaardering van €590 miljoen euro komt voor het grootste deel door het afboeken van €303,9 miljoen op een deel van de hypotheekportefeuille. Daarnaast menen graaf Schimmelpenninck en Joost Kuiper dat de kosten voor liquidatie zeker €200 miljoen zouden bedragen. Opvallend genoeg menen zij ook dat van de lening (€77 miljoen) die DSB bank heeft uitstaan aan Dirks holding ,DSB beheer,  €30 miljoen zou moeten worden afgeschreven.  

De bewindvoerders gaan bij hun berekeningen uit van de liquidatiewaarde  (de waarde bij een faillisement) van de Wognumse bank. Op basis van ' going concern' - als de bank toch door zou kunnen gaan zonder failliet te gaan- schatten zij het eigen vermogen in op ruim €246 miljoen. Dat biedt wellicht nog perspectieven voor de zelfverzekerde Scheringa. 

Hij heeft nu nog een etmaal om iemand te vinden die dezelfde mening is toegedaan. Dus iedereen met een bank of gewoonweg met veel centen: reken maar vast op een belletje van Dirk Scheringa. 

Lees binnenkort meer op 925 over de gevolgen van een faillissement van de bank voor de holding DSB beheer en de persoonlijke financiën van Dirk Scheringa.