Post van Ed Nijpels [betreft: DSB Bank]

Amper drie maanden in dienst als voorzitter van het bureaucratenpensioenfonds ABP ligt VVD-coryfee Ed Nijpels al onder vuur, vanwege zijn verleden als DSB-commissaris. En daarom schreef hij een brief.

Kort na de oproep van Pieter Lakeman om DSB Bank leeg te halen verliet Nijpels na vijf jaar commissaris te zijn geweest de bank geruisloos via een achterdeur. Hij had al eerder aangekondigd dat hij als voorzitter van het ABP al zijn nevenfuncties zou neerleggen, ook bij DSB Bank, maar dat zou hij pas doen als er een opvolger was gevonden. Nijpels verliet de bank alsnog in oktober zónder dat er een opvolger was gevonden.

Nou ja, hij zag de bui al hangen waarschijnlijk. De deelnemers van ABP vonden de nauwe banden van hun voorzitter met de DSB Bank toch wat minder gezellig en "stelden vragen". Dus vandaar dat Nijpels vandaag in de pen klom om een open brief aan de 2,7 miljoen deelnemers van het ABP te schrijven. Staat er iets interessants in? Nauwelijks. Nijpels ziet "de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet". Maar, "indien uit het onderzoek feiten blijken die mijn functioneren als voorzitter belemmeren, zal ik daaruit mijn consequenties trekken en mijn functie bij ABP neerleggen." Wat hij overigens wel zou "betreuren".

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), vindt dat Nijpels nu al moet opstappen. "Hoe sneller hij weggaat hoe beter", zegt voorzitter Kees de Lange.

Open Brief Ed Nijpels