Dion Bartels voor onbepaalde tijd geschorst

Amper een maand geleden vierde hij nog zijn 27-jarige jubileum, gisteren werd reladvocaat Dion Bartels "met onmiddelijke ingang" door de Raad van Discipline geschorst, voor onbepaalde tijd. “Ook een topvoetballer wordt wel eens voor een aantal wedstrijden geschorst na een rode kaart”, reageerde Dion Bartels laconiek op het nieuws.

Volgens Bartels heeft de raad dit gedaan op verzoek van de Deken van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in Utrecht. "De lokale Raad van Toezicht is met name tot dit verzoek gekomen, omdat zij door de advocaat van Richard Homburg aansprakelijk is gesteld voor de door het Homburg concern geleden en te lijden schade als zij daartoe NIET zou overgaan," aldus een persbericht van Bartels Advocaten.

925 berichtte al eerder dat de advocaat van Homburg, Jerry Hoff, dreigde de Deken aansprakelijk te stellen voor de schade die het beursgenoteerde vastgoedbedrijf zou ondervinden door het geblaat in de media van Dion Bartels.

Uit de uitspraak van de raad blijkt dat Bartels zijn kantoor niet naar behoren bestuurt en eerdere waarschuwingen daarover heeft genegeerd. Zo komt de raad tot de conclusie dat "conclusie dat de wijze van optreden van het kantoor niet zonder risico is en dat de financiële basis van het kantoor kwetsbaar is".

Onderzoek
De Utrechtse Raad van Toezicht heeft Bartels' kantoor al langer in het vizier. Zo is er eind vorig jaar een onderzoek ingesteld naar de werkwijze. Daar is januari dit jaar een rapportage over gemaakt met een aantal aanbevelingen die met Bartels zijn besproken. De raad van discipline stelt nu dat deze zijn genegeerd, bijvoorbeeld wat betreft terughoudendheid in de media en "agressieve wijze van cliëntenwerving".

Daarnaast vindt de raad de financiën van Bartels Advocaten "zorgelijk". "De onderneming lijkt grotendeels te zijn gefinancierd op basis van - deels onzekere - toekomstige inkomsten. Er is geen kredietfaciliteit gevonden en er zijn geen zekerheden gesteld." Ook heeft het kantoor een te lage beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In de rapportage van januari werd nog uitgegaan van €4 miljoen, wat toen "gelet op de relatief grote belangen die gemoeid zijn met de behandeling van met name de vastgoedfraudezaken" te laag werd geacht. Nu bleek die niet verhoogd te zijn en zelfs nog lager dan die €4 mio te zijn.

De raad heeft mr. A. van den End, advocaat te Amsterdam, aangesteld als bewindvoerder van Bartels Advocaten. Van den End zal zijn werkzaamheden uitvoeren "tegen een – ten laste van verweerder te brengen – vergoeding van ten hoogste € 250,00 per uur exclusief btw en reiskosten, zulks met een maximum van 120 uur in totaal". Dat u het weet.

Dion Bartels zal tegen zijn schorsing in beroep gaan bij het Hof van Discipline. Ook heeft hij tegen de Utrechtse Deken van de Orde van Advocaten "een meervoudige klacht" ingediend.