John de Mol vuistdiep in beerput BoBo-zaak

Een steeds indringender stank walmt uit de beerput waar een boze Marcel Boekhoorn sinds januari in zit te roeren. De angst bij Delta Lloyd voor een schandaal plus schadeclaim naar aanleiding van de voortwoekerende BoBo-zaak zal de luchtkwaliteit tussen de partijen niet verbeteren. En wie vinden we daags voor het laatste juridische debacle te midden van de stinkende hoofdrolspelers? John de Mol. Wie anders.

Meineed
Weer een tumultueuze zitting afgelopen woensdag in de Amsterdamse rechtszaal tijdens het zoveelste getuigenverhoor in de BoBo-affaire. Advocaten van Boekhoorn brachten een document in dat onomstotelijk zou aantonen dat Frank Botman, directeur van Delta Lloyd's beleggingsfonds Cyrte, alsmede Delta Lloyd's directeur Beleggingen Alex Otto, wel degelijk concrete plannen hadden voor een overname van Telegraaf Media Groep. Iets wat beiden herhaaldelijk en onder ede hebben ontkend.

Voor Boekhoorn zijn die plannen cruciaal. Hij werd naar eigen zeggen in 2008 door Frank Botman overgehaald om voor 58 miljoen euro aandelen TMG te kopen, teneinde de delisting van de mediagroep te bespoedigen. Botman zou hebben beloofd de aandelen tegen kostprijs terug te kopen als de overnameplannen mislukten.

Toen dat een halfjaar later inderdaad gebeurde - en de waarde van Boekhoorns TMG-aandelen ruim gehalveerd was - wist Botman niets meer van de afspraak. Plannen voor delisting van TMG? Waren er niet. Ja, na twee lange zittingen wurmen en draaien wilde hij wel toegeven daarover 'gefilosofeerd' te hebben. Maar meer ook niet.

Scheurtjes
Uit de woensdag gepresenteerde documenten zou blijken dat het gefilosofeer van Cyrte een stuk concreter was dan de gangbare wijsgerige exercitie. Voor het overnameproject gecodenaamd 'Tommie' richtte Delta Lloyd's beleggingsfonds in ieder geval een speciaal vehikel op, Dasym Investments II. Dat was een maand na Boekhoorns aankoop.

Helaas weerde de rechter de ultrageheime documenten van Boekhoorns advocaten, op basis van hun ultrageheimzinnigheid. Maar een van de stukken, getiteld 'Samenvatting & Update Tommie' en gedateerd 11 mei 2009, kwam toch in handen van het journaille, in casu Follow The Money. Journalist Eric Smit trok de logische conclusie en schreef dat Botman en Otto glashard hebben staan liegen.

Natuurlijk volgde onmiddellijk een dringend verzoek van Botmans advocaten om de tekst aan te passen, maar dat lijkt Smit niet van plan.

Acting in concert
Intussen verschenen bij Delta Lloyd de eerste scheurtjes in het betonnen blok waarmee de verzekeraar tot nu toe achter zijn dubieuze fondsbeheerder is gaan staan. Een woordvoerder gaf in ieder geval toe dat het plan als vastgelegd in Tommie, een stap verder gaat dan het 'filosoferen' waarover Botman aanvankelijk repte.

Hoewel het team-Botman blijft volhouden dat een plan iets wezenlijks anders is dan een voornemen, kan deze wending grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. De rekrutering van geïnteresseerde investeerders voor het Tommie-project moet ook de belangstelling van de AFM wekken: Acting in concert heet dat, en het is verboden.

Damage control
Het is de vraag hoe lang de verzekeraar de goede naam nog op het spel zet om de glashard liegende Botman de hand boven het hoofd te houden. Maar het kan wel eens heel lang zijn, te oordelen naar de foto boven Smits artikel: In een week zonnetje op het terras van De Doelen te Muiden vinden we, een dag voor de laatste rechtszitting, Delta Lloyd-directeur Niek Hoek, Frank Botman en... John de Mol.

John de Mol, de krantloze mediatycoon, zit nog altijd groot in het Cyrte-fonds van zijn goede vrind Botman. Die bezorgde hem in het verleden immers verschillende klapperrrs. Zou De Mol bij Niek Hoek een goed woordje doen voor zijn benarde kompaan?

Zijn aanwezigheid suggereert hoe dan ook dat De Mol achter de schermen nauw betrokken was bij het filosoferen voornemen plannen van een coup bij Wakker Nederland. De wannabe-Berlusconi zal nu al zijn invloed nodig hebben om Delta Lloyd's rogue trader uit de wind te houden.