Toezichthoudertje pesten met Richard Homburg

De AFM legde Homburg Invest van stenenschuiver Richard Homburg vorige week een dwangsom op, wegens herhaaldelijke vraagontwijking. 'Nonsens', aldus Homburg. Met hun vage vragen en kommageneuk maken de keffertjes aan de Vijzelgracht eerlijke ondernemers het leven zuur. Zou het? Uit de - kuch - onhandig zwartgemaakte passages met 'vertrouwelijke informatie' in de pdf-versie van het AFM-besluit blijkt iets heel anders.

'Verbouwereerd' was stenenschuiver Richard Homburg over de dwangsom ad. 4000 euro daags die de AFM vorige week oplegde aan zijn Homburg Invest. Het beursgenoteerde vastgoedfonds zou niet hebben voldaan aan informatieverzoeken van de toezichthouder. 'Nonsens', vonden ze bij Homburg Invest. De vraagstelling van de toezichthouder was ongericht en vaag, dus waren de antwoorden dat ook.

Organogram
Een pakkend argument natuurlijk, en niet te checken bovendien, want in hun gepubliceerde besluit hadden ze bij de AFM alle 'vertrouwelijke' informatie onleesbaar gemaakt. Nou ja, onleesbaar: copy pasten in een word document en de hele correspondentie tussen AFM en Homburg Invest ligt op straat, zo ontdekte een tipgever.

Wat blijkt? Homburg Invest heeft de AFM maandenlang aan het lijntje gehouden door de informatieverzoeken keer op keer te ontwijken, traineren en uiteindelijk domweg te weigeren.

Zo weet Homburg Invest zelfs de eenvoudige vraag naar de bezitsstructuur niet eenduidig te beantwoorden: het organogram eindigt bij twee trustmaatschappijen op fiscaaleiland Jersey, maar wie daar de baas is mag de AFM niet weten.

Missing tabs
Homburg Invest blijkt bovendien tot de nek in de schulden te zitten, met een debt to equity van 85%. Maar ook als de waakhonden willen weten wat men daar concreet aan gaat doen, vangen ze bot.

Uiteindelijk weten ze weliswaar een financial forecast los te peuteren, maar als ze details vragen over een daarin opgenomen beursgang van een deel van het fonds, worden ze verwezen naar een 'IPO tab'. Die vervolgens ontbreekt. Hetzelfde geldt voor een 'sales tab', met details over de voorgenomen verkoop van vastgoed.

Rookgordijn
Kortom, het volledige besluit van de AFM documenteert een lang uitgesponnen oefening in toezichthouder pesten. Des te saillanter dus dat Homburg niet alleen in beroep gaat tegen het besluit, maar terugblaft in het FD, vanwege 'de opvallend vage wijze waarop een aantal vragen in een informatieverzoek is gesteld.'

Rondom dat in Jersey doodlopende organogram blaast Homburg zelfs een onnavolgbaar rookgordijn: 'Omdat in reactie op het verzoek om overlegging van een organogram niet meteen ook de desbetreffende notariële aktes van certificering van aandelen zijn meegestuurd, is de AFM van oordeel dat aldus onvolledig aan het informatieverzoek is voldaan'.

Klem
Natuurlijk is Homburg een kat in het nauw. Door de torenhoge schulden zit Homburg Invest klem tussen obligatie- en aandeelhouders. De laatsten zien dit jaar geen dividend - voor beleggers toch de belangrijkste reden om in vastgoedfondsen te gaan.

De eersten moeten hopen dat de deze week aangekondigde fire sale van Amerikaanse winkelcentra genoeg oplevert om ze af te betalen. Geen van beiden zijn te benijden. En sinds vorige week zijn ze officieel gewaarschuwd.