Bill Gates is groter dan Steve Jobs

Salvation Steve gaf alleen om Apple, Bill geeft om de hele wereld. Kom tot Hem en het Koninkrijk der Hemelen zal komen.

David & Goliath
Bill Gates is de afgelopen vijf jaar tamelijk succesvol weggezet als het achterlijke broertje van Steve Jobs. Steve had een onvoorstelbaar talent, Bill het sterrenbeeld Kneus. De voorheen rijkste man ter wereld is bezig te verdwijnen en de geschiedenis in te gaan als de nerd die ons de misère van Microsoft bracht.

Maar is dat wel zo terecht? Tegen het einde van zijn leven maakte Jobs zich nogal sappel over appel. In zijn biografie citeert Walter Isaacson hem: 'Hewlett en Packard hebben een geweldig bedrijf opgebouwd en ze dachten dat in goede handen te hebben achtergelaten. Nu is het vernietigd. Ik hoop dat ik een sterkere nalatenschap heb gecreëerd en dat dit niet gebeurt met Apple.' Jobs zag Apple als zijn nalatenschap.

Think different big
Gates’ nalatenschap is dan toch wel een tikje groter. Sinds hij in 2006 opstapte bij Microsoft heeft hij al zijn geld en tijd gestopt in De Goede Zaak. Waar Jobs in zijn redevoeringen honger en ongeletterdheid propageerde ('stay hungry, stay foolish'), hield Gates zich bezig met het uitroeien van ziektes, het opbouwen van gezondheidszorg, voedselhulp – the lot. Gerekend vanaf 1994 heeft hij 31 miljard dollar opgehaald voor de Bill & Melinda Gates Foundation en daarvan al 25 miljard weggegeven.

Tja, en dan steekt zo'n iPhone toch een beetje schril af tegen het uitroeien van malaria.