Beatrix kiest partij in museumstrijd

Heeft u iets meegekregen van de strijd tussen Museum Gouda en de Nederlandse Museumvereniging (NMV)? Wel, de nieuwbakken directeur Gerard de Kleijn zag zich in Gouda geconfronteerd met een financieel armageddon vanwege opdrogende inkomsten. Om het museum te redden besloot de directeur een schilderijtje te verkopen. 'The Schoolboys' van Marlene Dumas. Het in ’88 voor 18.000 gulden aangekochte werk ging bij Christie’s onder de hamer voor €1,2 miljoen. Ka-ching.

Ho ho!
Een meerderheid van de schilderijgeleerden van de Nederlandse Museumvereniging kwam tot de conclusie dat 'de leden principieel van mening zijn dat een museum nooit collectiestukken mag verkopen om haar financiele nood te lenigen. Zeker in deze tijd van bezuinigingen, waarin musea onder druk staan, is het belangrijk dit principe te onderstrepen'. Museum Gouda had het schilderij aan hen moeten aanbieden. 'Ja, ammehoela', moet De Kleyn hebben gedacht. 'Ik lig dadelijk als een roadkill op m’n rug en het Rijksmuseum of Kröller-Müller nemen mijn Weissenbruch- of Arntzeniuscollectie voor een bodemprijsje over. Lijkenpikkers'.

Ja hallo, Beatrix hier
De 'onethische' verkoop van 'The Schoolboys' leidt tot een gevaarlijke precedentwerking aldus de NMV. Daarom besluit de Nederlandse Museumvereniging op 7 september 2011 om Museum Gouda voor te dragen voor royement. Ofschoon het bestuur de kwestie probeert te sussen, eisen de Farizeeërleden een kruisiging. Appeltje-eitje want een meerderheid is voorstander (313 Yay vs 106 Nay). Zodra het bestuur de handen aan het wassen is en de leden een lynchmob vormen, pakt koningin Beatrix echter de telefoon.

De koningin, een groot kunstliefhebber, volgt de ruzie al een tijdje met interesse. Zij vindt het kennelijk ook krankjorem dat een regionaal museum failliet moet gaan teneinde de status quo binnen de museumvereniging te handhaven. Het Kabinet der Koningin legt contact met Museum Gouda. De koningin wil graag op 22 november 2011 de nieuwe expositie 'Schetsen van Schoonheid' openen, zes dagen voor de beruchte royeervergadering op 28 november 2011. Vilein brengt de majesteit daarmee heel bewust en weloverwogen de volgende boodschap over: Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin, enz., enz., steunen het MuseumGouda. Sterf, malle Nederlandse Museumvereniging. A propos, zet u toch door, dan beraden wij ons op toekomstige uitnodigingen van uw vereniging.

Guess what? De stemming tijdens de vergadering op de 28ste slaat 'onverwacht' om. Van een royement is geen sprake. Misverstand. Nachtje over geslapen. Blik naar de toekomst. Nooit meer over praten.

Zo heurt het. Decorum. Wij staan op voor Beatrix. Applaus.