TRAIL SINISTER: Amerika destabiliseert Europa

Het zijn verwarrende tijden. Zelfs voor Europaliefhebbers als yours truly. Interessant is de vraag wie profiteert van de Europese crisis. Juist. De Verenigde Staten.

Eurobonds
Bij de invoering van de euro is onvoldoende nagedacht over de gevolgen van de mogelijkheid van individuele lidstaten om staatsobligaties uit te geven. Stel u wil als buitenlandse investeerder Europese staatsobligaties in uw beleggingsportefeuille. Koopt u die in Griekenland? Misschien, maar alleen tegen een hoge rente vanwege de Griekse schuldenpositie. U koopt liever in Nederland. En omdat de vraag hoog is, is de rente laag. Nederland profiteert dus van een disbalans in Europa ten koste van Griekenland dat hierdoor alleen maar verder wegzakt in een financieel moeras. De invoering van Eurobonds trekt dit verschil recht en is essentieel binnen de Europese eenheidsgedachte.

Europees Stabiliteitsmechanisme
Net als Eurobonds is het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) vanuit de Europese eenheidsgedachte geen satansproduct. Het is rationeel dat alleen Brussel mag beslissen over de inzet van de ESM-fondsen. De gemeente Bergambacht heeft toch ook geen beslissingsbevoegdheid over de Rijksbegroting? Paradoxaal genoeg begrijpt minister Jan Kees de Jager niet dat de uitvoering van het ESM middels de door hem gelauwerde bilaterale garanties juist de bom is onder het systeem.

Waarom heeft de Rabobank een triple A-status denkt u? De Rabobanken die onderdeel uitmaken van de coöperatie kwalificeren zich individueel geen van allen voor een dergelijke rating. Het is de collectiviteit waarin alle Rabobanken elkaar garanderen dat de triple A status oplevert. Logisch. Een individuele bank, neem Rabobank Lutjebroek, kan best (grote) schulden hebben. Maar in het collectief is dat geen issue.

Dit principe moet ook voor Europa gelden. Als alle lidstaten elkaar collectief garanderen, heeft Europa terstond de triple A status. Voor individuele lidstaten is die status, op enkele uitzonderingen na, niet haalbaar. Dat is precies de reden waarom het ESM niet zal werken omdat het niet is gebaseerd op de collectiviteit, maar op nietszeggende bilaterale garanties over terugbetalingsregelingen. Europa opereert niet zoals de NAVO. Een aanval op een, is een aanval op allen.

De profiteur van de Europese ellende
Als Europa zich positioneert als collectief gegarandeerde eenheid, zal het vrijwel direct het machtigste economische blok ter wereld zijn. Dat is niet in het belang van de Verenigde Staten. Een voorbeeld. Stel u koopt Britse ponden. U weet dat de Rabobank met uw euro’s eerst dollars koopt en pas daarna Britse ponden. De vraag naar de dollar wordt hierdoor kunstmatig hoog gehouden en staat niet in verhouding tot de omvang van de Amerikaanse economie.

China heeft recent met Brazilie een verdrag gesloten waarin dit principe wordt doorbroken. China wil vergelijkbare verdragen met de EU. Net als veel andere landen. Zou dit zich materialiseren, dan betekent dit mogelijk het einde van de dollar als wereldwijde reservemunt. Daarmee vormt een sterk en succesvol Europa een directe bedreiging voor de Amerikaanse economie. Om die reden is Amerika niet gebaat bij verdergaande Europese samenwerking. Dat de yankees daarbij geen middel onbenut laten, lijken Mark Rutte (Eurobonds) en Geert Wilders (ESM) te bewijzen. Sinister, non?