Rob van de Rhee; hebben we een meesteroplichter te pakken? [Update - kort geding en reactie Van de Rhee)

Leest u de bevindingen van onze speurtocht. De euro's en gedupeerden vliegen u om de oren.

Prelude
Het Off the record mission-statement is uitvinden wie er 'vandoor gaan met uw miljoenen'. En soms resulteert enig speurwerk en een waslijst aan bronnen de vondst van wat gedupeerden een 'meesteroplichter' noemen. Aangenaam, mijnheer Van de Rhee.

Vorige week donderdag verscheen onder de titel 'Wie heeft er nog een appeltje te schillen met ex-staatssecretaris Cees van Leeuwen?' het samengevatte relaas van een anonieme bron die suggereerde dat Van Leeuwen betalingsproblemen zou hebben. Daar bleek bij nader onderzoek geen bewijs voor te zijn. De posting verdween dus weer om begrijpelijke redenen. Maar de anonieme bron bracht ons op het spoor van Rob van de Rhee.

Waslijst
Een ochtendje rondbellen blijft niet zonder resultaat. Naar hun zeggen heeft Robert van de Rhee ondernemers miljoenen afhandig gemaakt. Velen willen anoniem blijven maar substantiëren hun beweringen door te verwijzen naar openbare curatorverslagen.

Laten we beginnen met een klapper. Van de Rhee heeft technisch installatiebedrijf Techval 'ongeveer een miljoen euro lichter gemaakt', aldus Techval. Een woordvoerder van Techval omschrijft de situatie als volgt: 'Van de Rhees 'Uniwall B.V.' (een van zijn vele BV's) had een opdracht aangenomen van Techval voor de realisering van 1200 tot 1400 badkamers in woon-units in Wagenborgen, Groningen. Van de Rhee neemt het geld aan, koopt daar deels materialen voor, maar levert niet de afgesproken units, slechts een deel daarvan - van erbarmelijke kwaliteit.'

Ondertussen zou Van de Rhee het grootste gedeelte van het geld weggesluisd hebben naar andere BV's. Terwijl Techval onheil ruikt en beslag laat leggen op de door Van de Rhee aangeschafte voorraden, verkoopt mijnheer Van de Rhee die. Iets met paulianeus handelen. Uniwall wordt uiteindelijk failliet verklaard en er is bar weinig meer te halen. De curator concludeerde in het verslag van 18 januari 2012 dat sprake was van paulianeuze transacties en onbehoorlijk bestuur. Lees: de inboedel verpatsen en/of doorsluizen terwijl het faillissement ophanden is. De curator heeft aangifte van fraude gedaan bij het Meldpunt Fraude Noord- en Oost-Nederland.

Voorbeeldig
Deze episode lijkt exemplarisch. Gedupeerden vertellen steeds hetzelfde verhaal: 'Mijnheer Van de Rhee koopt goederen en diensten op de pof, om erbij te vertellen dat de betaling wel in orde komt. Op het moment dat de schuldeiser beslag wil laten leggen op de bezittingen van de relevante BV, blijkt de BV leeggetrokken door Van de Rhee en valt er niets te halen.'

Zo is een aannemer voor 70 duizend euro het schip ingegaan, een schilder voor 15 duizend, autoleasebedrijf Huiskes Kokkeler voor 'ettelijke tienduizenden euro's', maar raakte ook ING voor bijna een miljoen kwijt: de bank had een hypotheek van ongeveer 2,3 miljoen euro verstrekt (voor een huis met een koopsom van 1,8 miljoen) en merkte al snel dat Van de Rhee niet betaalde. Het huis bracht in de executieverkoop slechts 1,3 miljoen op.

Heer Bommel en Justitie
Maar het is niet allemaal kommer en kwel: meneer Van de Rhee schijnt uitstekend voor zichzelf te zorgen. Zo reed hij in een 'Range Rover, BMW 7-serie, Porsche Panamera en een Audi A8'. Een van de bronnen vergeleek hem met Olivier B. Bommel, een keurige heer, onberispelijk gekleed en zich klaarblijkelijk ook zo voortbewegend. 'Door zijn uiterlijk tuint iedereen in zijn trucs', liet een gedupeerde weten.

Bij verschillende faillissementen had de curator niet zo'n trek om achter het geld aan te gaan. Er was geen geld, zo redeneerde de curator, en wie betaalt mij dan? Nice. Dat betekende dat schuldeisers met lege handen stonden, zoals velen van hen bevestigen. Justitie geeft ondertussen aan wegens 'capaciteitsproblemen' niets te zullen ondernemen tegen heer Bommel, aldus een bron.

Weet u meer, dan deelt u meer. Tips en bewijsstukken gaarne naar Off the record. Vooralsnog lijkt het telefoonnummer van Rob van de Rhee even onvindbaar als de heer zelf. Zijn commentaar op eerdere aantijgingen vindt u hier.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

[UPDATE - met reactie Rob van de Rhee, een sommatie van zijn advocaat en een nieuwe gedupeerde]

VdR
Maar eerst de reactie van Van de Rhee. Volgens hem zijn de aantijgingen aangaande Uniwall onjuist en heeft de rechtbank in Arnhem ook zo geoordeeld in een vonnis van 23 maart 2011. Sterker, het is andersom: 'Uniwall heeft gemotiveerd uiteengezet waarom zij naar haar mening nog een vordering van €250.000 op Techval en/of Zuidbroek heeft.' De vordering kon overigens niet toegewezen worden binnen het bestek van het kort geding.

Sommatie
'Bij deze verzoek ik u en voor zover nodig sommeer ik u om het gewraakte artikel onverwijld van uw website te verwijderen en verwijderd te houden. Dit geldt mede voor alle links en social media die aan het artikel gekoppeld zijn. Indien u niet aan voormeld verzoek of voormelde sommatie gehoor wenst te geven dan rest cliënt niets anders dan uw onderneming op korte termijn in rechte te betrekken.'

Was getekend, de advocaat van Van de Rhee. Het laatste ultimatum dat hij ons deed toekomen was 12:00 uur 's middags op woensdag 18 juli. Ja, da's alweer enige tijd geleden.

Toevallig
Overigens is het probleem van de vindbaarheid van de heer Van de Rhee opgelost. Van der Rhee is naar eigen zeggen verhuisd naar het buitenland. Desalniettemin, toen de man nog in Bilthoven woonde liepen de gemoederen in de buurt hoog op. Een bron: 'Vrolijk detail is dat buurtgenoten wisten te melden dat er al een brief in de buurt verspreid is waarin van de Rhee als oplichter wordt gekenschetst. Afzender onbekend, maar zal wel een gedupeerde zijn, en dat zijn er velen.'

Dit is vast niet het laatste wat u hiervan hoort.