MAYDAY, GOING DOWN! GOING DOWN! Of toch niet?

Camiel Eurlings, directeur KLM Cargo, vluchtte naar de opening van de Olympische Spelen in Londen.  Reden: de bekendmaking van de kwartaalcijfers KLM-Air France met een nettoverlies van 895 mln. Excuus: hij is voorzitter van het Olympisch Vuur 2028, de organisatie die in dat jaar het Olympische circus naar Nederland wil halen.

Meewarig nam de Raad van Bestuur, bestaande uit Philippe Calavia, Alexandre de Juniac, Jean-Cyril Spinetta en Peter Hartman, zitting achter de tafel om het enorme kwartaalverlies bekend te maken.  Zichtbaar voorbereid op een stevige geselprocessie van de beurzen. De bittere pil van het recente derivatenbeleid (EUR 372 mln) moet nu worden doorgeslikt. Derivaat is het ‘k’-woord bij veel journalisten. En terecht. Wellicht onverstandig ingezet, zoals bij Air France - KLM, dekt het derivaat de forse schommelingen in de olieprijs niet langer af.  Immers, de aannames blijken gewoonweg niet te kloppen. Dat blijft altijd lastig in een wereld met het Midden-Oosten en Israël.

Air France – KLM lijkt last te hebben van de hefboomwerking waarbij de onderliggende waarde van de derivatenportefeuille (olieprijs) daalt. Niet erg volgens het vliegtuigconsortium. De posities moeten pas over twee jaar worden uitgeoefend. De beurzen straften het aandeel niet af, integendeel. Een beloning door een stijging van 18,6%. Hoera!

Ondertussen studeert ons Camiel ijverig in London...