Denen willen Premier dumpen en u kunt maar beter geen apotheker worden [Terwijl u sliep]
[Æcønømie]

Denen willen premier ditchen - De Denen zijn er klaar mee. Een jaar na haar verkiezing als Premier is Helle Thorning-Schmidt haar support kwijt. 33% van Denen ziet het nog zitten met Thorning-Schmidt, 52% ziet liever de oppositie of de liberalen aan de macht. Thorming-Smidt is zo ‘populair’ omdat het haar nog niet gelukt is om de Deense economie er weer bovenop te helpen (integendeel, Denemarken dreigt in een tweede recessie te raken) na de crisis van 2008. Jammer genoeg was dat één van haar belangrijkste verkiezingsbeloftes. Bloomberg


[Big Corps]

EU onderzoekt prijs Chinese zonnepanelen - De EU gaat onderzoeken of Chinese zonnepanelen in Europa voor oneerlijk lage prijzen verkocht worden. Mocht dat zo zijn, dan krijgen Chinese panelenboeren te maken met hoge importtarieven om de Europese zonnepanelenmarkt te beschermen. Het onderzoek is om verschillende redenen best bijzonder; het is één van de grootste onderzoeken naar oneerlijke concurrentie vanuit China ooit, en de zonnepanelenmarkt is de afgelopen zes jaar hevig gesteund door de Chinese overheid. The Wall Street Journal

Ook vandaag stakingen Lufthansa - Het cabinepersoneel van Lufthansa heeft nóg haar zin niet, dus ook vandaag leggen zij hun werk er bij neer. Lufthansa moet hierdoor veel korte en mediumlange vluchten cancelen, en zelfs werk op plekken als Shanghai, Jakarta, Seattle en LA kan niet doorgaan. Lufthansa en de vakbond UFO worden het maar niet eens over salarissen en werkomstandigheden. De UFO vertegenwoordigt 2/3e van de 19.000 man aan cabinepersoneel van Lufthansa. BBC


[Werk]

Wordt geen apotheker - Alarm! Alle apothekers in ons land gaan er bij elkaar een half miljard op achteruit. De Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft dat berekend. De daling in omzet komt vooral door lagere prijzen en tarieven voor medicijnen, en sommige dure medicijnen worden tegenwoordig door het ziekenhuis verstrekt. In totaal zal er dit jaar ongeveer voor €4,5 miljard aan geneesmiddelen verstrekt worden. RTL


[Euro]

Nederland slechtste jongetje van de Eurozoneklas - Qua economische groei in 2012 en 2013 is Nederland het zwakste economische kernland van de Eurozone. ‘We’ zullen zelfs als enige land economische krimp kennen. Morgan Stanley maakte dat gisteren in een onderzoek bekend. De slechte prestatie komt volgens Morgan Stanley vooral door onzekerheid over verschillende belangrijke politieke beslissingen. DFT

ECB wil onbeperkt leningen opkopen - Een opmerkelijke stap van Eurochef Draghi; de ECB gaat onbeperkt staatsobligaties van slecht presterende Eurolanden opkopen om de rente laag te houden. De stap is opmerkelijk omdat ook landen als Duitsland meedoen aan het plan. De Eurozone handelt nu als één systeem in plaats van separate landjes, dat lukt niet vaak. Bijkomend laat de Eurozone nu volgens kenners zien dat ze solidair is en er niet aan denkt om de Euro op te geven. De aankondiging van het plan leidde tot recordcijfers in de S&P500. The New York Times