Moskowicz: de Berlusconi van de Balie

RTL Boulevard zweeg gisteravond in alle toonaarden over de rechtszaak tegen hun advocatuurlijke anchorbabbelaar Bram Moskowicz. Vrienden steun je, hoe verkeerd ze ook gehandeld hebben.**

Gedaagd
Waar gaat het om? Moskowicz moet voor het hekje van de tuchtrechter verschijnen. Gedaagd door Germ Kemper, deken van de Amsterdamse afdeling van de Orde van Advocaten. De klacht luidt dat Moskowicz verschillende cliënten op onprofessionele wijze heeft behandeld. Daarnaast heeft hij stelselmatig in grote hoeveelheden contant geld van zijn cliënten aangenomen. Dat mag. Maar alleen incidenteel, onder strenge voorwaarden en met toestemming van de Deken.

Logisch, want gelden moeten herleidbaar zijn voor de fiscus. Het gaat er dus uitdrukkelijk niet om of het crimineel geld is of niet. Dat mag immers. Waar het om gaat is dat Moskowicz stelt dat hij geen melding bij de deken heeft gemaakt omdat dit een inbreuk is op zijn beroepsgeheim dat geldt ten behoeve van zijn cliënten. Een onzinnige redenering die niet ter zake dienend is. Om onregelmatigheden bij advocaten zoals Moskowicz te voorkomen stellen de wettelijke spelregels nu eenmaal dat contante betaling moet worden gemeld.

Steekproefje
De Orde heeft Moskowicz gevraagd openheid van zaken gegeven. Hij weigerde. Wederom met het mantra: beroepsgeheim. De Orde heeft daarom in februari van dit jaar als ordemaatregel een rapporteur aangesteld die ten kantore van Moskowicz onderzoek heeft gedaan naar dossiers uit de periode 2009-2011. In 80% van de onderzochte gevallen werden onregelmatigheden geconstateerd (sic!). Excuus van Moskowicz: veel van mijn cliënten hebben geen bankrekening. Dus ze konden niet anders dan contant betalen. De Orde heeft daarop een steekproef gedaan bij 5 cliënten. Allemaal hebben zij gewoon een zilvervlootrekening. Je verwacht ’t niet.

Maffiamaatje
Uit justitiële kringen vernamen wij bovendien dat in het recente verleden inspecteurs van de FIOD Moskowicz als verdachte hebben gevolgd met moneyclips vol dollars naar diverse, eh, poetslocaties. Zoals een casino in Knokke of een tripje naar Lausanne dat op Rotterdam Airport werd voorkomen. Zwart erin, wit eruit.

In dat opzicht is Moskowicz niets anders dan een Chinees afhaalrestaurant. Nooit pinnen, altijd contant betalen of met creditcard. Geld moet buiten de boeken blijven. Beroepsgeheim? Voor zover maatpakken bij Oger en foie gras bij Le Garage daaronder vallen. Geen misverstand: prima dat een advocaat geld in contanten ontvangt, maar dat moet je melden. Net zoals wij allemaal. Gewoon belasting over betalen. Moskowicz heeft dat stelselmatig niet gedaan en mede om die reden acht de Orde hem volstrekt ongeschikt om het ambt van advocaat uit te voeren.

Moskowicz heeft inmiddels vele onregelmatigheden aan zijn wagen hangen. De titel maffiamaatje mogen we niet gebruiken. Doen we dan ook niet. Berlusconi van de Balie is beter.

** Legal disclaimer: de onschuldpresumptie geldt ook voor mr Bram Moskowicz.