U wilt succes? Heb zelfcompassie!

De echte vernieuwers, de grote leiders, de meest succesvollen uit de geschiedenis van de wereld leken allemaal nogal overtuigd te zijn van zichzelf. Is een groot zelfvertrouwen dan de sleutel tot succes? Neen, zegt een nieuw onderzoek. Om uw volledige potentieel te bereiken is juist compassie nodig. Met uzelf.

Een vluchtig kijkje op Amazon leert dat er bijna drieduizend zelfhulpboeken bestaan gericht op het oppompen van het ego. Want zelfvertrouwen is immers de hoeksteen van een succesvol bestaan, zeker in het professionele gedeelte. En zijn de boeken doorgespit en het breekbare ego eenmaal opgebouwd, dan leeft men met angst dat er blikschade wordt opgelopen. Negeren en weer die focus leggen op de zaken die wel goed gegaan zijn, is het enige devies. 

Lief zijn
Recent onderzoek gaf al eerder aan dat veel zelfovertuiging niet automatisch leidt tot succes of betere prestaties. Hoewel de heren en dames die zo verguld zijn met zichzelf dat wel denken. Maar wat is dan wel de sleutel tot succes? Onderzoeksters Juliana Breines en Serena Chen suggereren dat die gezocht moet worden in meededogen, compassie, als u fouten maakt. Klinkt zweverig, maar leest u toch even door, het gaat tenslotte om wetenschappelijk onderzoek. 

Een logische vraag is: hoe kan iemand presteren als iedere fout met de mantel der liefde wordt bedekt? Zijn de mensen die harder zijn voor zichzelf niet degenen die uiteindelijk slagen? Hiervoor, zo zeggen de onderzoekers, moet worden begrepen wat zelf-mededogen niet is en wat wel.  Kreten als 'volgende keer beter' en 'kan gebeuren' zijn er onlosmakelijk aan verbonden, maar het betekent niet dat de lat lager moet worden gelegd. Het verschil zit hem niet in wat u wilt bereiken, maar de manier hoe u denkt over de obstakels in de reis er naartoe. Bent u zelfmeelevend, dan maakt u wellicht meer kans om uw bestemming te bereiken.

Beter presteren
In, let wel, één van de onderdelen van het onderzoek van Chen en Breines kreeg een groep mensen een opdracht. Degenen die de opdracht niet gehaald hadden werden in twee groepen verdeeld. De groep die zich met zelfcompassie opstelde, presteerde in de herkansing 25% beter dan de groep die zich richtte op versterking van het gevoel van eigenwaarde. 

Resumé: u gaat verschillende dingen ontzettend verknallen. Iedereen maakt fouten. Dat we van die fouten moeten leren was al bekend. Maar wees niet zo hard voor uzelf. Kan gebeuren. Volgende keer beter.