Wethouder Asscher: dat hele 925-verhaal is gewoon een canard

Amsterdamse wethouder beweert met droge ogen: 'De bewering dat er geld weg is (...) is klinkklare nonsens'.

Weg = weg
Laten we de controleverklaring voor 2005 er weer eens bijpakken. Daarin staat met betrekking tot de Zuidas dat er een 'negatieve ontwikkeling (...) van €253 miljoen euro in de periode tot 2010' te verwachten valt. Dit is gewoon een verlies. Er is geld weg. Vermoedelijk zelfs nog meer dan de geraamde kwart miljard, want in de genoemde periode speelt ook de financiële crisis en het instorten van de vastgoedmarkt, wat de accountant in 2005 niet kon voorzien.

Onrechtmatigheden
Voorts verdedigt Asscher zich met de stelling dat er slechts beperkingen voor de rechtmatigheid zijn afgegeven. Klinkt onschuldig, maar was alleszins geen gemeentelijke slip of the pen: de beperking gold voor een bedrag van €345 miljoen (!) euro. Dat komt neer op een ruime negenhonderd euro per werkende Amsterdammer (arbeidscijfer 2010) waaraan - in 2005 alleen al - iets schort aan de rechtmatigheid. Wij zouden daar erg slecht van slapen.

Dienst Werk en Inkomen
Die onrechtmatigheid geldt onder andere voor €213 miljoen aan 'onterechte lasten' van de Dienst Werk en Inkomen. De accountant zegt hierover '(...) in samenhang met de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (is) sprake van onrechtmatige lasten van €212,7 miljoen.'

Asscher benadrukt dat dit in alle openheid is besproken. Ironisch, want de omvang van de onrechtmatigheden met betrekking tot de DWI is tot onze publicatie hierover nooit in de media verschenen.

Tot slot is er een bedrag ter grootte van €78 miljoen euro dat aangemerkt is als zowel niet-getrouw of onzeker wat betreft getrouwheid, én als niet-rechtmatig. En als er geen geld weg is, waar is dat bedrag dan, meneer Asscher?