Diepkeel over Amsterdamse cover-up: 'Er is nog veel meer geld weg'

Terwijl de Gemeente Amsterdam stilzit en afwacht (met uitzondering van een woest downplayende Lodewijk Asscher), zoeken we bij 925 stug verder. Er hebben zich inmiddels tientallen tipgevers gemeld. Het beeld dat we krijgen is eenduidig. Ondanks dat we eerder spraken over ongedekte cheques ter waarde van 600 miljoen euro, was het zelden gepaster om te spreken over 'het topje van de ijsberg'.

'Logisch dat er geld weg is'
Hierrr vindt u de integraal overgenomen e-mail van een onzer diepkelen. Deze bron heeft tussen 1998 en 2005 voor de gemeente gewerkt. Hij schetst een ontluisterend beeld. Bottomline: de interne controle bij de Gemeente Amsterdam is zo slecht, dat het bijna logisch is dat er geld mist. Maar niemand die er iets aan doet. 'Ik heb sterk de indruk dat de gemeente niet op klokkenluiders zit te wachten.'

Het aanbestedingsprobleem speelt ook anno 2012 nog. Want: 'het kan nog steeds en omdat het kan, gebeurt het'. Onze bron wijst er fijntjes op dat de accountant zelfs nog in het controleverslag van 2011 melding maakt van een bedrag van €87 miljoen euro dat onrechtmatig is besteed.

Baantjes toeschuiven
Door gebrekkige controle gaat het op zijn minst al sinds 2004 mis met het navolgen van de aanbestedingsregels. 'Wat me in mijn werk opviel is dat ambtenaren geen respect hebben voor de aanbestedingsregels.' Concreet: denk ambtenaren die zichzelf opdrachten geven, denk handjeklap met bevriende aannemers. Dit blijkt ook uit steekproeven die de accountant heeft gedaan.

Meer geld weg
De bevindingen van de accountant schreeuwen om een integrale controletest. Maar die blijft uit. 'Niet gek,' zegt onze diepkeel, 'er is enorme politieke onwil om dit tot op de bodem uit te zoeken.' Bovendien zou het gemeentelijk accountantsbureau ACAM meewerken. 'Ik heb zelf gezien dat de controleurs, maar ook medewerkers van de onderdelen zelf, zeer negatieve informatie hebben weggemoffeld.' Vooralsnog hebben de accountants alleen nog maar steekproeven gedaan. 'Als ze de zaak eens integraal nalopen, blijkt dat er veel meer geld weg is dan nu bekend is.'

'De accountant is in Amsterdam geen onafhankelijk controleur, maar een integraal onderdeel en verlengstuk van het College zelf.' Wie kijkt er dan nog van op dat het in 2005 alleen al, prima mogelijk was bijna duizend euro per werkende Amsterdammer onrechtmatig uit te geven?

Wees geen slaper
Dat de Gemeente Amsterdam deze praktijken niet wil aanpakken, betekent niet dat wij stilzitten. Wij zijn meer op het spoor en zullen niet nalaten de verantwoordelijke bestuurders daarop aan te spreken. Weet u meer? Beperk dan de schade voor uzelf en meld u bij de off-the-record tiplijn.