Bekijk hier het mea culpa van Piet Moerland, die vertrekt als CEO van Rabobank [VIDEO]

Moerland spreekt in een video van een 'oprechte spijtbetuiging'.

Piet Moerland heeft besloten om te vertrekken als bestuursvoorzitter van de Rabobank vanwege de uitkomsten van het Libor-onderzoek.

Gelijktijdig is bekend gemaakt dat de polderbank een boete van €774 miljoen krijgt omdat het gefraudeerd heeft met de interbancaire rente Libor.

Management niet schuldig
Het is vreemd dat Moerland vertrekt. De coöperatieven benadrukken in hun verklaring namelijk dat het 'top management niet betrokken of op de hoogte was van ontoelaatbaar gedrag.'

Bovendien viel de Libor onder de verantwoordelijkheid van bestuurder Sipko Schat, die leiding geeft over de internationale activiteiten. Een vertrek van Schat is echter niet aangekondigd. 

Onderstaande tweet is van RLTZ-beurscommentator Roland Koopman. 

Moerland ziet af van een vertrekregeling. De inmiddels 64-jarige ex-bestuursvoorzitter zou volgend jaar al met pensioen gaan.

Eén offer is genoeg
Wellicht dat Rabo met de offer van zijn hoogste baas die toch al binnenkort met pensieon ging het wraakgevoel van burger en klant wil stillen - om verdere offers bij het bestuur te voorkomen. Of Moerland vindt werken bij de Rabo gewoon echt niet meer leuk.


Ook is er nog een geschreven verklaring afgelegd door Moerland:

'Ik heb het volste begrip voor de maatschappelijke verontwaardiging over de uitkomsten van de onderzoeken en ik deel die. Namens de bank en namens het Bestuur wil ik een kristalhelder signaal afgeven: een oprechte spijtbetuiging en een scherpe afkeuring over de ongepaste gedragingen. De Raad van Bestuur betreurt ten zeerste dat dit is gebeurd en dat dit heeft kunnen gebeuren. Het klemt des te meer omdat dit type cultuur en het gedrag dat daar uit voortkomt, op geen enkele wijze past bij de normen en waarden van de Rabobank als coöperatieve bank met een sterke maatschappelijke verankering. Respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid zijn de kernwaarden van onze bank. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat mensen van de Rabobank vanuit deze waarden opereren. Daarom heb ik vandaag besloten om uit principe en met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur.'