Vier Tony Montana-eigenschappen die u ordinair succes opleveren

Wetenschap wijst uit dat de volgende karakteristieken u geld, macht en faam schenken.

Duizenden boekwerken, die vol staan met leeg managementkul, pretenderen u de richting van het succes op te wijzen. Allemaal leuk en aardig, die zelfhulpboekjes met wijsheden als 'stel duidelijke doelen', 'doe pro-actief' en 'wees niet bang om te falen', maar uiteindelijk draait ordinair succes om vier basisdingen: een superioriteitscomplex, een gebrek aan onzekerheid, lak aan uw medemens en psychopathische trekjes.

Dat zijn de eigenschappen die leiden naar meer geld, macht en faam, beweert de meneer van deze obscure blog. En gelijk heeft-ie, want hij verwijst keurig naar wetenschappelijke onderzoeken. Daarbij wel opgemerkt dat uw doel ordinair succes betreft. Voor andersoortig succes, zoals het zijn van een tevreden mens, een inspirerend leider of een goed familiemens, verwijzen wij u door naar types als Ben Tiggelaar.


De zeven eigenschappen van effectief leiderschap vier eigenschappen tot ordinair succes 

1. Loont het om aardig te zijn? Niet in dollars in ieder geval, zo wijst een Britse paper uit. Dat onderzoek zegt dat de kwart groep mannen die het aardigst was, maar liefst 7% minder verdiende dan de 25% die het minst aangenaam was tegen zijn collega's. 

2. Wees irrationeel overmoedig. Mensen met een excessieve hoeveelheid zelfvertrouwen schreeuwen harder en hebben sterkere lichaamstaal. Deze masculiene signalen worden door de ontvanger vanzelf opgepikt als de bedongen waarheid, zegt de Universiteit van Californië

3. Ben een narcist. U wordt er geen betere directeur van, maar uit onderzoek blijkt dat narcistischere managers een grotere geldelijke beloning krijgen dan evenwichtigere leidinggevenden en bovendien het grootste loonverschil realiseren met de rest van de loonslaven. 

4. Tot slot helpt het om een psychopaat te zijn, of op zijn minst psychopatische trekjes te hebben. Deze lui zijn niet voor niets oververtegenwoordigd in de bestuurskamers van de multinational. Het kan namelijk geen kwaad om charmeur te zijn en tegelijkertijd iedereen in de maling te nemen.


Kortom, gedraag u als een milde versie van Tony Montana.