Emancipatie mislukt, Jan Bennink helpt de dames [Nominatie Club925]

Dolle mina's en bh-verbrandingen ten spijt, anno 2014 moeten we lijdzaam toezien dat de vrouwenemancipatie nog niet tot in de Vinex van Almere krochten van ons Nederlandje is doorgedrongen. De wat minder verlichte dames hebben zich nu georganiseerd in 'De Vrouwenpartij'. Hun missie: een zetel in het Europees parlement teneinde hun doel te realiseren: "gelijke toegangkelijkheid en meer respect voor vrouwen in iedere laag van de samenleving op economisch en bestuurlijk vlak".

Nominatie Club 925
De Vrouwenpartij houdt er een paar 'interessante' standpunten op na, voor discussie bent u bij deze uitgenodigd in de commentaar-velden onder dit artikel. Wij dachten dat onderstaande in de tijd van Aletta Jacos (WikiPedia voor zij die spijbelden tijdens geschiedenis) een hot topic was, maar nee:
Klik voor meer
Klik voor meer

En gelukkig is daar de schrandere Jan Bennink, hij weet raad:
Bij deze willen we de heer Bennink dan ook nomineren voor een plek in onze Club 925.
Eind mei zullen wij u weer kenbaar maken welke genomineerde leden bijgeschreven worden en welke schelmen geroyeerd.

Zijn wij vrouwenhaters? Wel-NEEN!
We vinden het enkel zonde voor de dames van de vrouwenpartij. U en wij weten al lang dat onze xx-chromosoom behepte medemens gewoon mee kan draaien in de economie. Graag zelfs, golddiggers en trophy wives zijn vaak een niet geringe investering en leveren daarbij lang niet altijd het gewenste rendement op. Hulde aan de zelfredzame vrouw anno 2014!

In slechts 9 woorden heeft de heer Bennink de vinger op de zere plek gelegd. Niks twijfelachtig vragen om achting dames. Lekker aan het werk en par-tie-sie-peer-en, ons respect heeft u al lang.

Ontwikkelingshulp
Toch sympathiek dat deze en deze dame zo hard strijden om uw respect? Dat kunt u dan heel respectvol uitdrukken in keiharde pecunia zoals op de Facebook-pagina van de Vrouwenpartij onomwonden duidelijk gemaakt wordt: