'Bankenboef' Jelle Hendrickx start kort geding tegen 925 [BRIEF]

Advocatenbrief bij de post! Rectificeer het artikel over Jelle 'bankenboeven.nl' Hendrickx direct (en gireer even €750) voor klokslag vijf uur gisteren. Of we klagen je aan. Daar hebben we geen gehoor aan gegeven. Maar waarom niet?

Achtergrond
Hyptheekverkoper Jelle Hendrickx gebruikt zijn stichting Krediet Verdriet om de website bankenboeven.nl te lanceren. Daar kunnen gedupeerden aangifte doen tegen het tuig in krijtstreep, waarna Hendrickx ze hun vet gaat geven. Wij hebben ons verdiept in zijn achtergrond, vooral de financiële. Daarop vroegen we ons voorzichtig  af of hij wel de juiste man op de juiste plaats is. Als hypotheekverkoper is hij geen objectieve buitenstaander. Al eerder gebruikte hij deze dubbele pet om er geld mee te verdienen, wat geen onverdeeld succes was. Dat leidde tot de eerdere posting en die is onrechtmatig, zegt advocaat Mark Bakker nu.

De brief:.

925 / FC&S


Laten we deze eens opknippen en stukje voor stukje kijken wat er mis mee is, te beginnen met de eis.


Daarvan is het is simpelweg technisch onmogelijk hem uit te voeren. Neem onderstaande tweet:

Daarin wordt gelinked naar een artikel waarin het volgende staat:

'Hij heeft zijn nek uitgestoken. In het begin kost dat geld, maar als het op procederen aankomt, worden de kosten voor de adviseur meegenomen in de uitspraak van de rechter. Dan doet Jelle er een factuur bij.'
"Dan doet Jelle er een factuur bij"
Pieter Lijesen van Hypotheekpas

Daar ontstaan de eerste barstjes in het imago van Hendickx als Samaritaan. Maar al zouden we het willen, dan nog konden we hier niets aan doen. Het is niet mogelijk om achter elke twitteraar aan te gaan die een mening heeft over Hendrickx.

Smaad en laster
We willen het trouwens ook niet. Dat komt door de onterechte stelling dat we volgens de advocaat onwaarheden zouden publiceren en ons daarom schuldig maken aan smaad en laster. Oh? Onwaarheden?


Dat is interessant. Flex Com heeft dus géén belang in FCS, dixit de advocaat, én staat er ook nog eens heel goed voor. Stel dat dat laatste waar is, dan krijgen we een veel erger probleem. Daar komen we zo op terug. Laten we eerst de faillissementsverslagen van groepsmaatschappij Flex Tell er eens bij pakken. Het faillissement daarover is in 2010 uitgesproken en loopt nog steeds. Uit het verslag van de curator:


In het kort is het volgende gebeurd. Hendrickx wierp zich zes jaar geleden op als belangenbehartiger van de DSB-gedupeerden. Tenminste, voor klanten die een te hoge of te dure hypotheek aangemeten hadden gekregen. Hij adviseerde ze via een stichting om die over te sluiten. Vervolgens had hij een commercieel bedrijf (FCS) dat juist gespecialiseerd was in dat oversluiten. Hij vroeg de AFM om vrijstelling van 'administratieve rompslomp' bij zijn commerciële activiteiten, juist omdat hij een speciale status had als beschermheer van die klanten. Die vrijstelling van het vormen van een ingewikkeld dossier bij een oversluiting zou nodig zijn om snel te handelen. Volgens Hendrickx was dat nodig bij een probleemhypotheek. De AFM weigerde.

Twee petten
Op de website van FCS zien we duidelijk dat dit bedrijf er geen geheim van maakt dat de eigenaar deze twee petten op heeft:


Hendrickx bedacht een andere manier om uit zijn dubbelrol een slaatje te slaan. Via Flex Tell, een telemarketingbureau, zette hij ene Hülya Albay aan het werk. Ze moest de gedupeerden van DSB nabellen om ze als klant bij FCS binnen te trekken.
"Maak maar meteen een afspraak als je DSB-klanten aan de telefoon krijgt, want daar kunnen we wat mee."
Jelle Hendrickx
Dat ging in het begin vrij aardig, maar na verloop van tijd kwamen er te weinig nieuwe aanmeldingen. Albay werd ontslagen, maar vroeg via de rechter een korte doorbetaling van het loon.

Onbehoorlijk bestuur
Albay won deze procedure. Hendrickx vertikte het nog steeds om zijn medewerkster het geld te geven waar ze recht op had. Ze schakelde een deurwaarder in die onverrichter zake terugkeerde, want van een kale kip valt niet te plukken. Hendrickx moet nog steeds €1.369 per maand aan achterstallig salaris betalen maar lijkt dat vooralsnog niet te kunnen. In het faillissementsverslag van mr. J. Thielen lezen we:

Daar komt nog eens bij Hendrickx niet in staat is om van een dergelijk simpel bedrijf op tijd een boekhouding in te leveren. Omdat er wel sprake is van een faillissement heeft Hendrickx onbehoorlijk bestuur gepleegd. Dat zeggen wij niet, maar curator Thielen wel:


Overigens is de claim van de advocaat over de gezondheid van Flex Com inhoudelijk onzinnig. Als Hendrickx inderdaad geld heeft geleend om te investeren, dan had die investering tegelijk met de lening zichtbaar moeten zijn. Dat is een boekhoudkundige discussie die we even laten. In ieder geval vechten wij de stelling aan dat het met Flex Com en haar aandeelhouder Jelle Hendrickx lekker gaat.

Scenario's
Dat brengt ons tot een vervelende conclusie. Er zijn twee mogelijkheden waarom Hendrickx de deurwaarder niet betaalt. Mogelijk is het opzet, maar daar willen we niemand van beschuldigen. Het kan ook dat Hendricxk die €1.369 per maand aan salaris weigert te betalen, omdat hij het niet kan. Uit het tiende faillissementsverslag halen we dat Hendrickx, of zijn zaakwaarnemer, een half jaar lang op curator Thielen heeft ingepraat om hem niet van onbehoorlijk bestuur te betichten. Tevergeefs, weten we nu.

Waarschijnlijk probeerde Hendrickx het faillissement af te wenden, maar faalde hij. Overigens mogen we op een punt als 925 wel het boetekleed aantrekken. We meldden dat er bij de bedrijven FC&S en ook FCS sprake was van een faillissement. De mogelijkheid dat Pauliana (het privé aanspreken van bedrijfsschulden) aangeroepen zou worden had betrekking op bovengenoemde casus. Beter was het geweest om alle faillissementen van Hendrickx compleet te omschrijven, hoewel het dan een wel erg lange posting zou worden.

En die onderbouwing, beste advocaat, leest u hierboven.

Conclusie
We zetten wat vraagtekens bij de geschiktheid van Jelle 'ik stuur een factuurtje mee' Hendrickx als belangenbehartiger van 'slachtoffers' van banken. Hij roept ze op om transparanter te zijn. Laat hij nu zelf de man zijn die niet alleen gefaald is in het publiceren van een simpele jaarrekening, maar liever ook nog eens zijn accountant niet had betaald. Dat staat in het zevende verslag van de curator:

Verder wordt hij beschuldigd van onbehoorlijk bestuur en wordt hij persoonlijk aangesproken voor een faillissement. Hij is niet in staat of bereid om een paar duizend euro te voldoen. Ook weten we dat hij zijn stichtingen 'zonder winstoogmerk' gebruikt voor acquisitedoeleinden. 

De advocaat laat het lijken alsof we iets persoonlijks tegen de heer Hendrickx hebben en hem moedwillig beschadigen. Waarom zouden we? Tot hij de media opzocht met het boevenverhaal was hij een grote onbekende.

We hebben vraagtekens gezet bij zijn dubbele pet, zeker omdat hij zich specialiseert in mensen met financiële problemen. Die zijn wellicht beter af met advies van iemand tegen wie geen gerechtelijke procedure wegens onbehoorlijk bestuur loopt. Of anders gezegd: waar zou een man die een uitspraak van een echte rechter naast zich neerlegt, het recht vandaan halen om voor eigen rechter te spelen?

Dat is onze mening, de reden waarom wij niet rectificeren, en al helemaal geen €750 gaan storten. Meneer Hendrickx zal zijn schuld aan mevrouw Albay op een andere manier moeten voldoen.