Cashen met PGB: een kwart is voor de ondernemer (Jerrel Gilliot)

Dat is lekker cashen, met zo’n persoonsgebonden budget (PGB). Laten we eens kijken naar de zakelijke successen van Jerrel Gilliot, directeur van Ascensio Zorg BV. Hij verzorgt de dagbesteding van 43 licht beperkte en aggresieve kinderen en jong volwassenen. Door het slim te spelen regelt hij een salaris van ruim boven de Balkenende-norm voor zichzelf. Met een beetje geluk is het zelfs €300.000.

Sorry, Jerrel Wie? Gilliot. Tot voor kort was hij onbekend, maar EenVandaag maakte een reportage over hem. Daarin wordt gesteld dat hij het complete PGB van een gezin met een probleemkind incasseert, maar niet de beloofde zorg levert. Mensen zijn hun PGB kwijt, maar hun kind wordt niet geholpen dus ze zitten met de gebakken peren.

sitestat

Uitstekend rendement
Het is om te huilen. Maar in bedrijfseconomische termen zou dat een relatief hoge winstmarge moeten inhouden, ofwel een sterke stijging van het eigen vermogen voor of na winstdeling ten opzichte van de omzet of het balanstotaal. Anders gezegd: er worden factuurtjes gestuurd voor werkzaamheden die een stuk minder kosten dan het totaalbedrag van zo’n factuurtje. Het verschil is winst voor de ondernemer, zo werkt het nu eenmaal als zorg geprivatiseerd is.

Bij dagbesteding, hetgeen Ascensio aanbiedt, geldt een maximumtarief van €58 per dagdeel, oftewel 22 * 2 * €58= €2.568 per maand per cliënt. Laat dat nu net het bedrag zijn dat in de uitzending van EenVandaag steeds wordt genoemd.

Uit een rapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid halen we omzet en krijgen we een indicatie van de kosten. De 43 cliënten zorgen voor een jaarlijkse omzet van €1,32 miljoen. De kosten vallen mee, want de locaties voldoen niet, medicatie wordt toegediend door medewerkers die daar de papieren niet voor hebben en de vrijheidsbeperking (het gaat om licht agressieve cliënten) is ook niet op orde. Dat zijn mooi allemaal kostenbesparingen.

We verwachten dan een relatief hoge winst, en die zien we ook aan de passivazijde van de balans (2012 is links, 2011 rechts).

De jaarlijkse winst, na belasting en resultaatverdeling, bedraagt €260.984. Omdat er maar een aandeelhouder is, de BV van Gilliot zelf, wordt die op jaarbasis ruim een kwart miljoen rijker.

Gunstig Box 2-tarief
Waarschijnlijk is het meer, want als zowel aandeelhouder als directeur kan hij zichzelf een salaris toekennen. Laten we daar een modaal salaris van €35.000 van maken. Uit de vorige jaarstukken blijkt dat er jaarlijks bijna €5.000 in de pensioenpot wordt gestopt. Daarmee komt Gilliot op een voordeel uit van €300.000 per jaar. Daar kan Jelle 'factuurtje' Hendrickx nog wat van leren!

"Cliënten masturberen voor en plassen uit het raam"
Pieter Broertjes
Dat is dus mooi een winstmarge van bijna 25%: er zijn ondernemers die het minder goed doen. Alleen hopen we dat dit niet representatief is voor het hele Nederlandse PGB-budget van €3 miljard, of zelfs de complete AWBZ van meer dan €25 miljard per jaar. Daar zit overigens een jaarlijks tekort op van zo’n 12%.

Het mooie is dat het grootste deel uit ingehouden winst van de BV bestaat, dus al belast is voor vennootschapsbelasting. Een gewone werknemer met 300K per maand zit in de 52%-schaal maar inkomsten uit zo’n BV vallen in Box 2, met een tarief van slechts 25%. Omdat onder druk van de VVD de vennootschapsbelasting is gedaald maar het tarief in Box 2 niet is verhoogd, doet Gilliot het fiscaal dankzij de BV-constructie beter dan een zorgbobo die ergens directeur is.

Speeltuinbankje
Wie is Jerrel Gilliot? Deze van oorsprong Schiedamse ondernemer opereert in Hilversum en Bussum, maar verder vinden we niet veel van hem. Hij runt ook een speeltuin, helemaal rechts zien we hem daarvoor een bankje van Van Lanschot in ontvangst nemen.

Met Google vinden we vooral informatie over zijn fittie met Pieter Broertjes, journalist van de Volkskrant en tevens burgemeester van Hilversum. Omdat er goed bezuinigd is op de locaties bij Ascensio veroorzaken de cliënten veel overlast voor de buren.

Broertjes wil de locaties sluiten en de cliënten elders opvangen. Dat zou zonde zijn, Gilliot begon zijn onderneming met aanloopverliezen en kan nu pas cashen. Hij was overigens niet bereikbaar voor commentaar.