Haalde Vestia-verdachte Arjan Greeven in 2010 precies drie miljoen cash uit zijn bv?

Hè? We missen precies €3 miljoen, als we in de cijfertjes van Arjan G. duiken. De beste man wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Hij zou de directie van Vestia hebben omgekocht in ruil voor gunsten.

Overbodige rentederivaten
Die kocht vervolgens overbodige derivaten bij G., om zich in te dekken tegen schommelingen in de rente. Toen die niet steeg, zoals gehoopt, maar juist daalde moest de woningcorporatie miljarden bijstorten die er niet waren. De club werd in 2012 gered door andere corporaties en de overheid.

Volgens Justitie heeft Arjan G. zich hier schuldig gemaakt aan omkoping. Aangezien zijn persoonlijke holding ‘Greeven’ heet, heeft het verder weinig zin enkel zijn initialen te gebruiken. Maar zat hij echt zo omhoog dat hij moest frauderen?

Daar lijkt het wel op. De cijfers van Greeven Holding bv zijn nogal grillig. In 2006 maakt hij nog een winst na belasting van ruim vier ton. Het meest recente jaar staat steeds links, het voorgaande er rechts naast.


In 2008 komt de klad erin, door de kredietcrisis. Greeven kan minder hypotheken en financiële producten verkopen en zijn beleggingen leveren ook niets op. Hij maakt een verlies van €128.554 en moet een lening van €7.500 bij zijn eigen bv nemen. Wonen in het Gooi is immers niet goedkoop.


Hoe anders is dat in 2010. Greeven Holding blijkt vanuit het niets een zeer lucratieve inkomstenbron gevonden te hebben. Dat zou Vestia toch niet zijn?


Greeven deed het dat jaar beter dan ooit. De winst bedroeg €1.164.397 exact, zo lezen we. Vreemd genoeg dalen de liquide middelen hard, evenals de winstreserve: die loopt terug van €3,25 miljoen naar €1,42 miljoen. Verder vermeldt het jaarverslag geen winstuitkering, dotatie aan een voorziening of wat voor mutatie dan ook. Je zou dan verwachten dat de cashpositie van €2,72 miljoen in 2009 met precies die ingehouden winst toeneemt. Daarnaast moet het eigen vermogen even hard stijgen.
Dat gebeurt alleen niet. Als we al die cijfertjes optellen en aftrekken, dan komen we uit op een onverklaarbaar tekort van €3 miljoen. Niet in de buurt, ongeveer of een beetje, nee, op de cent nauwkeurig €3 miljoen is spoorloos verdwenen. Om met de moeder van Jan Smit te spreken: €3 miljoen? Weg!

Nu menen andere media dat Greeven ‘enkele miljoenen’ naar Zwitserland zou hebben gereden. Wij wéten het niet. Maar als we een wilde gok zouden moeten doen komt die op precies, exact, op de euro nauwkeurig €3 miljoen uit. Na 2010 zijn er helaas geen cijfers meer te vinden.