ASN Bank is echt niet groener of beter dan andere banken

Om de paar maanden komt die grijsgedraaide plaat weer uit de kast. Bankiers zijn nare, vervelende mensen die hun klanten uitzuigen. Daarom moeten die maar overstappen naar eerlijke banken. In Nederland zijn dat ASN Bank en Triodos. Vandaag was het weer raak, met een column in het AD. Geenstijl riep daarom maar op tot een bankrun.

Tegen apartheid
Maar is ASN echt zoveel beter dan andere banken? Volgens het eigen jaarverslag over 2013 wel. Dat begint met te noemen dat het overlijden van Nelson Mandela de belangrijkste banciare gebeurtenis van dat jaar was. ASN heeft zich immers altijd tegen apartheid gekeerd.

Met Femke Halsema in het toezichthoudend orgaan konden we zoiets verwachten. Wie denkt dat de bank het nu over een totaal andere boeg gooit dan de woekerpolisverkopers van Nationale Nederlanden bijvoorbeeld, heeft het mis. Naast de Raad van Advies (met Halsema erin) is er ook een Raad van Commissarissen. Die bestaat uitsluitend uit directieleden van SNS Reaal, de enige aandeelhouder van ASN. En daar gaat het mis.

Van de mooie doelstellingen blijft er zo weinig over. ASN blijft binnen de kaders van SNS maar mag het jaarverslag af en toe wel opleuken met mooie kreten. Zo staat er in de paragraaf over investeringsselectie van landenobligaties:

'De landen die deze [obligaties, red] uitgeven beoordelen wij eerst op basis van onze absolute criteria voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Bepaalde landen vallen dan direct al af. We beleggen bijvoorbeeld niet in staatsobligaties van landen die de mensenrechten schenden, zoals China en de Verenigde Staten. Deze landen passen immers de doodstraf toe.'

'Samen de wereld veranderen'
Directie ASN

Klinkt mooi, nietwaar? Een beetje overbodig is het wel. Daar vlak boven staat namelijk dat ASN geen valutarisico op obligaties mag lopen. Daarom is de keuze hoe dan ook beperkt tot eurolanden, die allen de doodstraf toch al hadden geschaft. China en de VS waren dus nooit een optie.

100% doorgeefluik van SNS Reaal
Nu is het de vraag of de bank ook echt andere beslissingen neemt dan moederbedrijf SNS Reaal. Die bood met Zwitserleven te dure beleggingsverzekeringen aan, waarvan het zelf zegt dat die voor compensatie in aanmerking komen, om over de vastgoedbeleggingen van SNS maar te zwijgen. 

ASN trekt nu, net als elke andere bank, geld tegen rente aan dat het tegen een hogere rente uitzet.

En net als die andere banken krijgt ASN te maken met lagere rentelasten, omdat de ECB de rente verlaagde. Het verschil gaat niet naar het milieu, maar verdwijnt linea recta in zakken van de aandeelhouder. ASN geeft het verschil niet terug aan de spaarder, wat pas sociaal zou zijn. Dat geeft een bijzonder hoge winstgevendheid (winst als percentage van het eigen vermogen). Zelfs JP Morgan Chase haalt de score van 16,7% van ASN niet.

JP Morgan Chase, is dat niet de bank van Jamie Dimon, die nare man die zoveel bonussen opstreek met ingewikkelde hypotheekproducten als 'Asset-Backed Securities'? ASN doet daar niet aan, dixit pagina 90 van het jaarverslag (met klimaatneutrale fietser).


Maar wat doet ASN dan wel met het balanstotaal van €10 miljard? Met afstand de grootste individuele post is een lening aan SNS, waarmee die bank zelf hypotheken kan verschaffen. Deze staat in de boeken als 'onderhandse lening', met een waarde van €4,5 miljard, onder het kopje 'woningfinanciering'.


Daarmee werd duidelijk dat ASN niets meer is dan een loket van SNS met een groen randje. Al het spaargeld dat bij ASN binnenkomt wordt linea recta naar SNS doorgesluisd. Zodoende is er geen praktisch verschil tussen deze twee banken. 

Asset-Backed Securities
Om ASN voor het publiek op afstand van SNS te plaatsen wordt deze balanspost nu anders genoemd. ASN omschrijft het als volgt:

Als een spaarder geld naar ASN brengt, verzorgt de bank daarmee een hypotheek. Deze wordt dan gesecuritiseerd en verkocht aan Holland Euro-Denominated Morgage-Backed Series Holding, die het hele zaakje weer doorschuift aan: juist, SNS. Dit is een klassieke, bancaire securitisatie, zoals JP Morgan Chase dat in aanloop naar de Amerikaanse kredietcrisis ook deed. ASN is dus geen bijzondere bank, die geen risico loopt op 'complexe' producten. Het doet precies hetzelfde als haar collega's, die minder hoog over zichzelf opgeven en nog minder winstgevend zijn ook.

Als doorgeefluik van geld naar SNS staat ASN aan precies dezelfde risico's bloot als dat moederbedrijf. De grootste bedreigingen voor de toekomst van de groep bestaan uit de verkeerde vastgoedbeleggingen bij SNS Property Finance en een mogelijke schadeclaim in de woekerpolisaffaire. ASN wil graag 'samen de wereld veranderen', maar met deze aandeelhouder is dat onmogelijk. Beter is het daar gewoon eerlijk over.