Versobering bij KPMG is lachertje

Há! KPMG houdt er een bijzondere opvattingen over beroepsethiek op na. Again. Volgens De Telegraaf willen de Kale Pikken Met Geld corporate professionals nu het slechte imago lozen, dus men ‘versobert’ de beloningsstructuur. Wat er precies versobert is alleen totaal onduidelijk. 

Versobering in drie, twee, een
Scrollen we even door het gemijmer over vertrouwen van stakeholders en de ambitie om kwaliteit centraal te stellen (dat is tegenwoordig een ambitie ja) heen, dan komen de veranderi... oh nee sorry, versoberingen, op het volgende neer: er komt een clawback-regeling (bonus terugroepen bij persoonlijk veroorzaakte puinbende), de Raad van Bestuur krijgt geen winstdeling meer en beloningen worden op een andere manier bepaald. 

Allereerst: gaan we daar ergens iets kritisch over vinden? Mwâh. Het FD stelt haar advertenties veilig kopieert braaf het persbericht:

For what it's worth
Wij vinden het trouwens prima dat leden van de raad van bestuur een vaste beloning met een variabel deel van maximaal 10% krijgen, en hun winstaandeel in moeten leveren. For what it’s worth, ‘perverse prikkels’ decimeer je. Wat nergens staat: het vaste salaris gaat omhoog, maar met hoeveel dan? En bij wie dan? En wat moeten ze daar voor doen? Lijkt op een ABN - talent behouden - AMRO'tje. Bijkomend ontbreekt nu bijna iedere prikkel, waarom dan hard werken? 

Ook bijzonder is dat partners gewoon een winstaandeel houden. Concluderen wij dan. Het wordt in ieder geval nergens vermeld dat het verdwijnt. Waarom dan niet?

Terugkrabbel-regeling
Dan is er tot slot nog de extreem milde clawback-regeling. Men mag de poen gewoon houden als er a) na zes jaar geen lijken uit de kast komen en b) geen schade is aangericht die persoonlijk herleidbaar en verhaalbaar is. Hallo, verhaalbaar op personen, dan gaat het bij accountants gewoon om fraude. Criminaliteit ja. Dan mag er - hopen wij - wel meer gebeuren dan alleen een bonus inhouden. Hoe moeilijk is het trouwens om uw fouten zes jaar te verbergen? 

Verder krijgt de RvC leden van buiten KPMG en er komt een nieuwe Raad van Bestuur. Kan wel eens een incestueus clubje worden, maar wie weet gaat dit ook gewoon wél goed. Tot slot heeft men iets laten vallen over beloningen die nu bepaald worden met klanttevredenheid, kwaliteit en 'de tevredenheid van medewerkers'. Haha. Afsluitend kwootje van Hommen: ‘KPMG wil nu grote stappen zetten en daarmee het verleden achter ons laten’. Snik. Wat vindt u?

Bestuursvoorzitter Jan Hommen anno 2014
Bestuursvoorzitter Jan Hommen anno 2014