Prinses Laurentien dringt het volk 7.000 van haar eigen matige boekjes op

De Stichting Lezen en Schrijven (SLS), opgericht om prinses Laurentien van een doel in haar leven te voorzien, gaat met belastinggeld de complete eerste druk van haar eigen boek opkopen. De centen komen uit een subsidie die de huidige directeur van SLS, een oud-politica, aan zichzelf heeft verstrekt. In Den Haag wast de ene hand de andere. Voor betrokkenen is het leuk leven, de samenleving heeft er weer eens niets aan. Niet zo vreemd dus, dat SLS vandaag onder vuur ligt. 

Het bacchanale weekend is koud voorbij of 925 demoniseert weer filantropen die zich belangeloos inzetten voor samenleving, klimaat en respect. Want Laurentien bedoelt het toch goed, met een stichting die tegen analvabetisme strijdt? Dat klopt. Maar we lopen tegen vier zaken aan die we gewoon niet kunnen uitleggen.

Er wordt zoveel subsidie verstrekt als nodig is om Laurentien aan de slag te houden

SLS is een jaar of tien geleden opgericht om Laurentien aan een baantje te helpen. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de Raad van Toezicht en verder zijn er nooit meer dan een tiental vrijwilligers bij de projecten betrokken. Iedereen gaat onbezoldigd aan de slag. Behalve Laurentien dan, die krijgt jaarlijks een tonnetje toegeschoven. 

SLS heeft een terugkerend probleem. De subsidiegever moet bezuinigen, zoveel is duidelijk uit het budget van 2009. De inkomsten lopen met 20% terug. Vreemd is dat niet, iedereen moet in dat slechte jaar de broekriem aanhalen.

Als een geluk bij een ongeluk blijkt dat de stichting ook geld overhoudt. Het budget wordt simpelweg niet opgemaakt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een project dat in samenwerking met Holland Casino, Rabobank en Univé wordt afgesproken (voor een bijdrage van €15.375 elk). Daar het niet van de grond komt, worden er ook geen kosten voor gemaakt. Zo lijkt het ene probleem het andere op te lossen: als de geplande projecten niet worden uitgevoerd is de bezuiniging ook makkelijk uit te voeren.

Nu lopen we tegen een probleem aan dat gewone mensen, die wel bij investment banks werken, met een truc genaamd Empire Building oplossen.

Laurentien heeft haar eigen ding waar ze jaarlijks een ton mee binnenharkt. Alleen heeft dat geen maatschappelijk nut, dus dalen de inkomsten met jaarlijks 20%. Als dat zo doorgaat komt er vanzelf een moment dat het genoemde salaris een disproportioneel deel van de inkomsten van de stichting opsoupeert. Dat is niet aan het plebs uit te leggen. Daarom wordt er, in tijden van bezuinigingen, een project verzonnen waar Laurentien haar tanden in kan zetten.

Daar het vorige project 'Taalkr8cht! Junior' is mislukt wordt het nu groter aangepakt. Er komt een nieuwe website, genaamd Taal voor het Leven. Goedkoop is die niet. Waar een paar jaar geleden niemand bij SLS op de loonlijst stond (op Laurentine na), zijn er nu 50 communicatiemanagers en projectassistenten die de website draaiende houden, tegen een jaarlijks kostenplaatje van €8 miljoen. Het directiesalaris neemt met het stijgende aantal betaalde krachten toe met 50%, het maximum onder de Balkenende-norm. Van 2012 op 2013 verdubbelde het aantal zelfs. Kortom: het empire wordt dusdanig vergroot, dat de salarisverhoging van de te matsen bestuurder vanzelf gerechtvaardigd is. 

Wat deze website precies doet (en hoe dat mensen helpt om te leren lezen en schrijven) is niet voor iedereen duidelijk. Uit deze tweet blijkt dat cursisten met een taalachterstand regelmatig samen naar een watershow gaan kijken. Het is ons nog niet duidelijk hoe hier, met subsisdie, taalvaardigheid is vergroot. 

Afsluiting landelijke cursistendag Watershow Aquanura @Efteling @Lezenschrijven pic.twitter.com/YJpWxgnrNh

— TvhL Amsterdam (@TvhL_Amsterdam) October 5, 2014

Helaas blijven de inkomsten maar tegenvallen. Gelukkig heeft Laurentien een engeltje op haar schouders. Iemand bij OC&W is haar zeer gunstig gezind. Kijkt u bijvoorbeeld naar de realisatie van de inkomsten uit 2012. De particuliere sector is bereid €385.000 bij te dragen voor de projecten van SLS. Dat is ruim zeven ton minder dan gedacht. Voor 2013 zet SLS dezelfde overoptimistische verwachting van de giften neer. Wederom vallen die ruim zeven ton lager uit (dûûh). OC&W besluit de eigen subsidie met exact de omvang van de tegenvaller te verhogen (zeven ton dus, van €6,7 miljoen naar €7,7 miljoen, het totaal van kopje 9.) zodat de begroting gladloopt, hoewel daar aan het begin van het jaar geen sprake van was!

De inkomsten verviervoudigen dankzij een subsidie die de directeur zelf verstrekte

Wie is dan dat engeltje waar SLS altijd op kan rekenen? De slimme lezer heeft gezien dat het budget van SLS plotseling is geëxplodeerd. In 2009 wordt er jaarlijks minder dan €2 miljoen aan de doelstellingen besteed. 

Inmiddels praten we over het viervoudige. Die toename heeft zich in 2011 en 2012 afgespeeld.

Wie is de gulle gever bij OC&W, die het budget van €1,8 naar €7,2 miljoen laat toenemen? Het lijkt erop dat SLS een pleitbezorger heeft in het Haagse. De voor deze subsidie verantwoordelijke Minister van OC&W is Marja van Bijsterveldt (CDA). In het laatste Kabinet Balkenende was ze nog staatssecretaris, in het opvolgende Kabinet Rutte-I krijgt ze dus promotie. In het Kabinet Rutte-II is helaas geen plaats voor de gristenen en Van Bijstergeld zal waarschijnlijk nooit meer in het Haagse pluche mogen terugkeren. Is er in de buurt van het Binnenhof niet ergens een ander baantje 'in het onderwijs' te krijgen?

U raadt het al. Prinses Laurentien trad vorig jaar terug als voorzitter en is nu ere-voorzitter (bezoldiging onbekend). Ze heeft plaatsgemaakt voor van Bijstergeld, die voor niet minder dan €150.000 per jaar aan de slag mag gaan bij de stichting waarvan ze de jaarlijkse subsidie hoogstpersoonlijk verviervoudigde.

Dat geld wordt gebruikt om matige boekjes van Lau aan basisscholen op te dringen

Goed. Het is belastinggeld, maar het wordt wel gebruikt om kinderkes te leren lezen en dat kan de samenleving nooit schaden, toch? Mwaah. Niet alle uitgaven zijn even nuttig, lijkt het. We zien dat Laurentien haar eigen boekjes plugt, op kosten van de belastingbetaler. Maar het blijkt ook dat ze het doel heeft, om op kosten van de EU niet minder dan 65.000 bibliotheken te bouwen. Wederom: met Nederlands belastinggeld. Dat is dus mede waar bovengenoemde verviervouding voor is bedoeld

De stichting van Laurentien mag het project 'Public Libraries 2020 bestieren'. Uit de ondertitel kunnen we afleiden waar dat voor bedoeld is: 'building stronger EU communities.'

Op kosten van de Nederlandse belastingbetaler worden er nu overal centra neergezet met boeken en multimediale tools waar de kids beter mee kunnen leren. De EU zag dat het goed was.

Zo werd er op 30 september 2014 een bibliotheek in Keulen geopend. De voorzitter van het Europese parlement Martin Schulz kwam er speciaal voor opdraven.

Hier mag Schulz met een Occulus Rift spelen, een modern virtual reality-apparaat. Uw bijdrage wordt nuttig besteed!

Laurentien gebruikt het subsidiegeld om haar eigen boekverkoop te stimuleren

Tot slot: welke boeken worden er nu aangeschaft met al dat belastinggeld dat naar de stichting van Laurentien gaat? De boekjes van Laurentien zelf natuurlijk! Ze heeft eerder dit jaar namelijk een kinderboek uitgebracht, de Sprookjessprokkelaar. Dat deed ze samen met kinderboekenschrijver Paul van Loon. De laatste is lid van het 'Forum van A tot Z'. Dat is onderdeel van SLS. Er zijn 28 prominente Nederlanders bij aangesloten die ieder op hun eigen manier analfabetisme bestrijden. 

Naast Van Loon (met bril, links) zien we ook Frans Bauer zich inzetten voor de stichting. Het is onderling kennelijk een gezellige bende. 

De Sprookjessprokkelaar is zojuist in de Efteling gepubliceerd, in bijzijn van Laurentien en Van Loon.

De kinderen op de foto hebben een moeder gehad die ooit niet kon lezen. Daarom zijn ze speciaal uitgenodigd om het boek van Laurentien in ontvangst te nemen. 

Wederom geldt de Wet van Oranje. Een paar jaar geleden gaf het Rijk de stichting van Laurentien zeven ton extra, om zo het evidente gebrek aan maatschappelijk nut van haar werk te verbloemen. Maar ook nu mag de belastingbetaler opdraaien voor een geforceerd succes voor de Koninklijke familie. Hetzelfde SLS, compleet gefinancierd met subsidiestromen van Van Bijstergeld haar eigen ministerie, gaat 7.000 exemplaren van de Sprookjessprokkelaar opkopen.

Zo is meteen de eerste druk leeggekocht. Het kost de samenleving een klein tonnetje, maar nu is wel elke basisschool voorzien van die onvermijdelijke bestseller 'de Sprookjessprokkelaar.'

925 heeft de stichting om een toelichting gevraagd. Die hebben we vooralsnog niet gekregen maar wat niet is kan nog komen.