925 Bankiers Top50: #48 Kleanthis A. Papadopoulos

Wapenfeit: Bestuurt een bank van minder dan €1 miljard maar vraagt het vijfvoudige aan Europese steun, bank stort alsnog in

Wie: Kleanthis A. Papadopoulos

Waar: Griekenland

Is: CEO Hellenic Postbank TT

De bankenunie is een feit. Praktisch alle Europese banken zijn gezond en dankzij centraal (dus beter) toezicht zal een bancair faillissement de belastingbetaler nooit meer geld kosten. Als we die nare bankiers voortaan beter in de smiezen houden was dit de eerste en meteen de laatste bankencrisis in het eurotijdperk. Think again, is de les die we van Kleanthis A. Papadopoulos meekrijgen.

Zeepbeleconomie

Nummer #48 van de 925 Bankiers Top50 is net als zijn twee voorgangers in de lijst een Grieks voormalig directielid van de TT Hellenic Postbank. #49, ene Angelos Filippidis, was tot 2009 CEO bij deze bank, een voormalig staatsbedrijf vergelijkbaar met onze PTT. In 2002 kreeg het een vergunning om geld te scheppen, teneinde meer lucht in de Griekse zeepbeleconomie te blazen. Vier jaar later werd er onder druk van de EU een overhaaste beursnotering aangevraagd. Onverwacht of niet, het aandeel verschafte de beleggers weinig plezier.

Filippidis werd in 2009 ontslagen. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij het zomaar verdwijnen van een half miljard € uit de wankele bank. Ik weet van niets, was zijn officiële lezing maar om onduidelijke redenen nam hij toch de benen naar de Filippijnen. Door kordaat Turks politieoptreden kwam hij daar nooit aan. Hoewel een vlucht als een schuldbekentenis opgevat mag worden is Filippidis nog steeds niet veroordeeld.

Als een geluk bij een ongeluk is een medeverdachte van die fraude inmiddels gepromoveerd naar een topfunctie bij de overheid. #50 Anastasia Sakellariou is nu directeur van het Griekse fonds dat lokale banken met Europees belastinggeld overeind mag houden. Als de Griekse overheid beide verdachten van deze bankroof inderdaad zou aanklagen, dan zou het een eigen topfunctionaris moeten arresteren: nota bene de vrouw die door de EU is belast met lokaal bankentoezicht. Om deze beschamende vertoning te vermijden wordt er maar niemand aangesproken. 

Goed, in 2009 weet niemand hoe chronisch de eurocrisis zal blijken te zijn. Papadopoulos wordt tot CEO benoemd en ruim een jaar later publiceert hij zijn eerste jaarverslag. Dat zal meteen het laatste zijn. Een jaar daarna is de bank ingestort. Ondanks de bescheiden omvang (het eigen vermogen bedraagt iets meer dan €900 miljoen) moet er niet minder dan €4,5 miljard aan noodsteun in, teneinde een faillissement af te wenden. Weggegooid geld, want in 2011 gaat het toch mis: toevallig genoeg vlak na de uitspraak van toenmalig Nederlands MinFin Jan-Kees de Jager dat 'de Grieken alles terug zullen betalen, met rente'.

Goedkeurende accountantsverklaring

De reden dat Papadopoulos in deze lijst voorkomt is niet zijn rol bij de ondergang van de bank, waar hij ook twee weken voor in de gevangenis heeft gezeten. Hoeveel is dat nu helemaal? Het jaarverslag van 2010 is met de kennis achteraf namelijk nogal optimistisch. Daarom doen de Grieken hun best om het van het web te houden. Gelukkig hebben we hier een kopietje liggen, onderaan kunt u hem downloaden. In 2010 had Griekenland nog maar een hulppakket gekregen van een miljard of 100 en dachten we dat de eurocrisis een tijdelijk griepje zou worden. Daarom was Hellenic Postbank TT het redden wel waard en mocht de kapitaalpositie 'adequaat' worden genoemd.

#48 zei dat niet zomaar. Er was kort daarvoor een heuse stresstest geweest, waarbij de EU elke belangrijke bank doorlichtte en als veilig bestempelde. Net zoals vorige week zondag, toen de ECB aankondigde dat het wel meeviel met die banken, was in 2010 de conclusie dat de Griekse banken gezond genoeg waren om een zware storm te doorstaan. 

Normaal gesproken is het teruglezen van jaarverslagen van gefailleerde banken niet de nuttigste acticiteit. Maar deze passage is pijnlijk. Bij de stresstest van 2010 deden er geen 128 banken mee, zoals in 2014, maar slechts 91. Daarvan was TT Hellenic Postbank de allergezondste, aldus de EU. Uitgaande van de meest negatieve scenario's zou de bank van Papadopoulos het nog overleven. 

Terugstorten

In 2011 is de situatie bij de bank echter zo ernstig en chaotisch tegelijk dat er geen jaarverslag meer opgemaakt kon worden. Nu gaf de balans van 2010 al wat indicaties dat de claim van de EU (zelfs in het meest negatieve scenario zullen de Griekse banken het redden) onrealistisch was. 

Hoewel 2010 voor de Grieken niet het slechtste jaar was dalen de reserves met een kwart. Desalniettemin kunnen de directieleden zich niet voorstellen dat het einde van de bank nadert, is de officiële lezing.

Uit het overzicht van hun persoonlijke leningen bij de bank blijkt iets anders. In 2006 kreeg de bank een beursnotering en binnen de drie jaar hadden de directieleden ruim €6,3 miljoen aan zichzelf uitgeleend, voor huizen en auto's. In 2010 storten ze de helft daarvan weer terug. Het is immers pijnlijk als een bank omvalt terwijl die nog geld tegoed heeft van de eigen dikbetaalde directie. Daarom storten ze €3 miljoen terug en blijft de teller bij 'loans' op nog maar €3,2 miljoen staan.

Kortom: als een bankier als Papadopoulos tegelijk met zijn Minister van Financiën roept dat het allemaal crescendo gaat met de bank dan is dat een reden voor grote zorgen. Nu maar hopen dat 2014 daarin verschilt van 2010 maar we vrezen het ergste.

24509072_1.pdf