Wie is er zo gek om Spyker te redden?

 Het zal u niet ontgaan zijn. Victor Mullers’ lijfspreuk Nulla tenaci invia est via (voor doorzetters is geen weg onbegaanbaar, zie logo) blijkt wederom van toepassing. Spyker herrees vandaag uit haar faillissement. Heeft u er weer een Neëerlands merk bij om trots op te zijn. Wij gaan door de cijfers. Waarom investeert iemand in zo’n lege huls? 

Vandaag
Maar eerst over vandaag. Victor Muller heeft een bedrag van €4,3 miljoen binnen gehengeld waarmee de meest schreeuwerige schuldeissers hun pecunia terug krijgen. Spyker is daarmee officieel uit haar faillissement. Verschillende kwootjes in de uitspraak leren ons dat de rechter niet eens één nieuwe Spyker uit de fabriek verwacht; 

 'Ten aanzien van de lopende verplichtingen overweegt het hof als volgt. Vast staat dat de bedrijfsactiviteiten van Spyker c.s. zijn beëindigd waardoor geen inkomsten worden gegenereerd waarmee de lopende kosten van de onderneming en de surseance van betaling kunnen worden voldaan.'

Echter, 

'€ 2.200.000,-  (een deel van het bedrag dat VM over houdt, red.) toereikend is om naast de boedelvorderingen en de preferente vorderingen, de lopende verplichtingen te voldoen voor de periode tot en met maart 2015, met dien verstande dat de loonkosten van de werknemers die bij vernietiging van het faillissement op grond van artikel 13a Fw aanspraak kunnen maken op doorbetaling van hun salaris, alleen voor de maand februari 2015 zijn opgenomen.'

Dusja, tja. Dan kun je inderdaad weer een paar maandjes verder. Muller op z'n blogje: 'We will forthwith pursue the execution of our plans which include the introduction of the Spyker B6 Venator, our entry-level luxury sports car which will give a larger audience access to the Spyker brand, and the merger with a US based manufacturer of high performance electric aircraft, the exciting new sustainable and disruptive technologies of which will find their way into full electric Spyker cars in the foreseeable future.’

Spyker B6 Venator
Spyker B6 Venator

Electrische vliegtuigen
Hoogst opmerkelijk is dat Muller een producent van elektrische vliegtuigen noemt als redder in nood. Dat was echter in december ook al bekend, niemand is er tot dusver achter wie in godsnaam Spyker zou redden én synergieën ziet met een vliegtuig. 

Wij zetten even wat grafiekjes op een rij. Mag u zeggen of het slim is om in een onderneming als Spyker te stappen (ergo: would you buy it). Na 2012 zijn er geen Spykers meer gemaakt dus daar stoppen ook de lijntjes. Ideën zijn welkom in de commentsectie: