Exclusief: reactie Roger Lips op vermeende 'dataroof'

In de ellenlange procedure tegen Roger –the fugitive- Lips is weer een nieuwe verdachtmaking aan de orde. Dit keer wordt hij beticht van ‘dataroof’, hij zou data hebben weggesluisd naar een cloud zodat die niet meer traceerbaar is voor de curatoren. In een kort geding eisten zij de 'stopzetting van poging tot dataroof'.

We besluiten contact op te nemen met Lips zelf, eens kijken wat zijn kant van deze wederom opmerkelijke kwestie is.

Goedemiddag meneer Lips, we lazen vanochtend weer een scherpe betichting van uw curatoren in het FD. Dit keer is het ‘dataroof’ en –aldus de curatoren- “maakte een stroman van Lips €405 mln aan vorderingen binnen het concern via verpanding zoek”. Dat is een flink bedrag.
Wij zijn benieuwd naar uw kant van deze nogal boute betichting:

  1. Dataroof: De vennootschappen over wiens data het hier gaat zijn niet failliet. Curatoren hebben inmiddels sedert april 2013 meerdere kopieën van de integrale server gemaakt, laatstelijk nog afgelopen week en daarvoor in juni 2014. Van dataroof kan dus geen enkele sprake zijn want ze hebben alles al meermaals gekopieerd. De directie van de ondernemingen is door Phoenix nooit belemmerd in toegang tot de data. Als “dataroof” de intentie was dan had dat al veel langer en veel eerder gekund. Er is helemaal geen sprake van dataroof. De 'dataroof' wordt geroepen omdat de directie van Phoenix de ICT provider verzocht alle gebruikers de wachtwoorden te laten vervangen door nieuwe. Dit vanwege een integriteitsissue met een key-medewerker. De betreffende medewerker is door de directie inmiddels op non actief gezet vanwege financiële malversaties. Het vermoeden bestaat dat deze uit rancune curator Dekker valselijk heeft gesouffleerd.
     
  2. €405 miljoen zoek: wat een onzin, vorderingen verdwijnen niet als ze verpand zijn. Verpanding betekent dat  de betreffende vordering als zekerheid dient voor een schuld van de betreffende vennootschap. Verpandingen – zoals deze in nagenoeg alle ondernemingen plaatsvinden - geschieden vaak regulier per maand op basis van reeds lang bestaande leenovereenkomsten en verplichtingen. Zo ook hier. De betreffende 'stroman' is de directeur van de ondernemingen en deze is eenvoudig op basis van notariele akten contractueel verplicht pandlijsten te maken. Helemaal niets mee mis -en nogmaals- de vennootschappen die het betreft zijn niet failliet en het is dus zeer de vraag wat de curatoren daarmee überhaupt te maken hebben.

In het artikel worden een tweetal uitspraken van u geciteerd omtrent de vermoede dataroof. U zou de volgende uitspraken hebben gedaan: “Alle data naar de cloud blazen en servers met de verhuizer meegeven.' En: 'Cloud op Phoenix, en een goed contract dat niemand er bij kan anders dan wij.'”
Klopt het dat u deze uitspraken heeft gedaan? En zo ja, in welke context?
Een ICT omgeving kun je in eigen beheer verzorgen – servers in een kast en een eigen beheerder – of je kunt dat uitbesteden – servers in een datacentrum en op afstand benaderen, een zogenaamde cloud. Deze keuzes hebben vele aspecten waaronder een kostenaspect, veiligheid in de zin van back ups en stabiliteit van de omgeving alsook veiligheid in de zin van bescherming tegen hacken ed. In een veel meer omvattend mailverkeer (kleine flarden worden geciteerd) is mijn advies gevraagd wat te doen gegeven de krimpende organisatie. Vanwege de afgenomen schaal was het bedrijfseconomisch veel verstandiger om over te stappen op hosting “in the cloud”, vandaar het advies de data in de cloud te plaatsen. Ook was het advies om de zaken contractueel goed te regelen en te zorgen dat de data veilig wordt gehost. 

Juist als men data niet in een cloud omgeving plaatst maakt dat 'dataroof' makkelijker, immers men pakt de server op met de data en niemand kan er nog bij. Dus als de intentie 'dataroof' was geweest dan was de data juist niet in een cloud geplaatst.

Curatoren vinden het – staat in het artikel van FD – juist vervelend als een failliet bedrijf data in de cloud heeft, dit is omdat de provider vaak ook schuldeiser is en gewoon de data niet toegankelijk maakt als hij niet betaald wordt.

Klopt het dat u een aantal ‘helpers’ hebt in Nederland die deze en/of andere zaken voor u afhandelen?


Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid, zo ook mensen die werkzaam zijn bij Lips bedrijven of elders. Ik geef advies als men dat vraagt en ik zeg wat ik denk. Iedereen beslist zelf wat hij met adviezen van anderen doet. De term 'helpers' klinkt als partners in crime en er is geen sprake van 'crime' en ook niet van 'helpers'.

Het lijkt er op dit moment op dat alles op alles gezet wordt om u voor de Nederlandse rechter te krijgen. Zelfs John van den Heuvel zette zich in om u ‘uit uw woning te lokken’ met een arrestatie en verhoor tot gevolg.
Hoe ziet u zelf uw toekomst, blijft u vanuit Dubai opereren, of bent u voornemens om alsnog in Nederland deze zaak aan te vechten?
Zie mijn blog,  de zaken liggen heel anders dan John van den Heuvel stelt. Die zoekt alleen scoops en betaalt daar soms nog voor ook zoals in 2008 met een 'geweldige ontmaskering' in Spanje van de gebroeders van Lent (overigens doe ik niet aan dergelijke praktijken).

De wijze waarop in NL de faillissementsgijzeling wordt ingezet en de wijze waarop “voorlopige hechtenis” wordt gebruikt is uiterst onbeschaafd. Een beschaafd land onwaardig. Ik woon met mijn gezin in Dubai en dat is mijn nieuwe thuis. Vandaar zal ik mij verdedigen wanneer ik mij moet verdedigen.