Notaris B. mag 1 jaar hokken met Bubba [Peseta-zaak]

Maar natuurlijk! U studeert eerst 4 jaar lang notarieel recht, daarna zwoegt u zes jaar lang voor een appel-en-een-ei als kandidaat-notaris, om vervolgens als kroon op uw carrière een jaar naar het gevang te worden gestuurd vanwege gesjoemel met valse hypotheekaktes. Wij deden even een plaatsvervangende headdesk voor notaris Lambertus B. uit Bergen die dit fantastische carrièrepad gisteren waar zag worden. Aldus de rechter...

R.B. kocht met behulp van stromannen huizen op van een woningbouw-vereniging, die hij vervolgens weer met winst verkocht.
rechtspraak.nl
Handelaars in sociale zaken
17 mensen zijn voor de rechter verschenen in deze bizarre fraude-, witwas-, uitbuitzaak. Het idee was even simpel als briljant... Nu ja, briljant voor een gemiddeld-begaafde kleuter, niet voor iemand als Lambertus B. die 10 jaar van zijn leven besteedde aan de hogere kunst van het stempels uitdelen. Enniehoe, Lambertus was onderdeel van de criminele organisatie van huizenhandelaar Ramon B. Die hield er een dubieus handeltje op na in 'voormalige sociale huurwoningen'. Prima investering, zeker als u zo'n woning een beetje opknapt is een waardevermeerdering binnen no-time onvermijdelijk.

En aldus werden er -met valse namen en loonstrookjes- hypotheken en bouwdepots aangevraagd. Maar dat geld werd niet gebruikt voor de verbouwing van de huizen, kon ook helemaal niet want die waren ondertussen verhuurd aan illegalen en asielzoekers. De huur en het -ondertussen witgewassen- geld van de bouwdepots werd uitgegeven aan 'luxe goederen'. Uiteindelijk waren de katvangers uiteraard de dupe, die bleven achter met tonnen schuld.

Hierbij maakte hij gebruik van de diensten van de 57-jarige notaris L.B., die ten behoeve van R.B. valse notariële aktes opmaakte.
rechtspraak.nl
Doen zulke mensen toch niet?
Ach, huisjurist Harry V. liet u vorige week al zien dat het zelfs aan de ZuidAs sappelen is voor de juridisch behepte medemens. Naast notaris B. werd in deze zaak ook nog een advocate uit het zuidelijke Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Het is u al lang duidelijk dat uw jurist bij uitstek degene is die u geld afhandig kan maken door iedere minuut dat hij aan u denkt netjes te factureren. Maar deze opmerkelijk hoge straf voor een notaris geeft wel aan dat er ook onder het juristenvolk wel degelijk dames- en heerschappen zijn die naast hier en daar een akte 'per ongeluk goedkeuren' ook concreet de stap naar het minder legale snelle geld maken.

Volgende keer toch maar even het zilveren bestek tellen wanneer de huisjurist langskomt.