Drie redenen waarom Frankrijk geen begrotingsdiscipline heeft

Terwijl in Nederland keihard gesneden wordt in overheidsfinanciën en zelfs Eurofiel Pechtold een krities geluid liet vallen over de falende Franse begrotingsdiscipline, acht 925 het tijd om dieper in de cijfers van de Franse financiën te duiken. We komen met drie redenen waarom stoute François bij de bovenmeester moet komen teneinde zich te laten muilperen of klits-klets-klanderen: 

Franse staatsinkomsten

Reden 1: Franse staatsinkomsten
De zonen en dochters van de revolution gaan niet zo lekker met het hanteren van de staatshark. Hè?!  De Fransen hadden toch een molensteen van 75% vermogensbelasting om de nek van de vermogende Fransoos gehangen? 2,5 miljoen van hen waren toch om fiscale redenen gevlucht? Het leek potdomme wel de émigré van 1789. Ook toen verlieten volgevroten leden van adel en aristocratie in zwaarbeladen rijtuigen het land van de 400 kazen. Deze fiscale strop voor de wat ruimer in zijn Lacoste zittende Fransman (Dépardieu) is echter teruggedraaid. 

Deze maatregel had namelijk o.a. tot gevolg dat het arbeidsaanbod en het aantal investeringen terug liepen. Over 2013 kwam slechts €16 miljard aan inkomsten binnen. Slechts een kleine €14 miljard minder dan de €30 miljard die men had geraamd. Misschien hebben ze een klein workshopje (vies woord) belastingheffen voor gevorderden gehad van de Hellenen. Wij zitten met Sjips en Cola klaar om te loeren of er in 2014 hopelijk meer binnen wordt geharkt. 

Stoute staatsbedrijven

Reden 2: Stoute staatsbedrijven
Een blok aan het been van elke welwillende Franse belastinghervormer zijn de schutterende staatsbedrijven. Onlangs nog maakte atoomreus Areva (voor 87% eigendom van de staat) bekend dat het over 2014 een verlies van €4.8 miljard had moeten noteren. Met een paar van dit soort staatsspeeltjes komt u, de oplettende rekenaar, al snel aan het zwarte gat van €14 miljard. 

Daarnaast bleek EDF (voor 85% eigendom van de staat) via constructies haar eigen fiscus te omzeilen. Tsja, als de regering vervolgens niets doet om deze Base Erosion and Profit Shifting aan te pakken, dan heb je het wel een beetje aan jezelf te danken. Recent werd dan ook geopperd om deze twee zwakke broeders –stukje fraternité- te fuseren. De regering lijkt niet te kunnen beslissen en verzandt in paradoxen van het niveau welles-nietes.

Milfhunter Macron
Milfhunter Macron

Hervormingen
Reden 3: Haperende hervormingen
Verder blijken de Fransen, ondanks een stap in de goede richting, chauvinistisch en conservatief. Ex-Rothschild rovertje en minister van EZ Emmanuel Macron presenteerde immers op 10 december een pakket maatregelen dat de Franse economie zou moeten hervormen. Zo kwamen er onder meer plannen voor het stimuleren van startende ondernemers en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Met hetzelfde pakket liberaliseerde Milfhunter Macron in één klap archaïsche markten van de apotheker en het notariaat, door het dereguleren van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast wil Macron de boulangerie en charcuterie op zondag open gooien. Resultaat: de ondernemers stonden te springen, de gewone Fransoos is boos. Duidelijk lijkt dat de heilige huisjes en conventies moeilijk omver te werpen zijn en de Franse markt niet los te krijgen valt. Volgens de Franse Klaas Knot is het echter de enige oplossing

Nb. Faillissement is natuurlijk niet voor niets een Frans woord hè, even scherp blijven!