'Coen Drion wordt de nieuwe minister van Veiligheid & Justitie' [Off the Record]

Deze ochtend, om exact 06:15 werden wij bruut uit de slaap getrokken door een opmerkelijk geluid voor het raam van de redactieburelen; een obligaat kuchende regenjas. Hij wilde iets kwijt over de nieuwe Minister van Justitie & Veligheid. Nu doen wij wat minder verslag van politiek en meer van de wereld van het grote en snelle geld, maar sinds de bonnetjesaffaire à 4,7 miljoen gulden, rekenen we het ministerie van Justitie & Veiligheid daar ook toe.

Usual suspects...
Henk Kamp, Tjibbe Joustra, Ard van der Steur, dat zijn op dit moment de grootste kanshebbers voor de felbegeerde en verguisde ministerspost. Het zou best eens kunnen dat een van deze heeren tijdelijk de honneurs waar mag nemen, maar -aldus onze kuchende regenjas- er staat al iemand anders opgelijnd en dat is niet de minste:

Coen Drion
(voormalig advocaat, oprichter Kennedy Van der Laan, vertrekkend lid van de Hoge raad)

Code Effectieve Toegang tot de Rechtsbedeling: waarmee wordt beoogd dat kantoren zich profileren als maatschappelijk verantwoord opererende ondernemingen door zich te binden aan deze Code
'Code Drion' - Wikipedia
Yeah right...
Ja zeg, zo kunnen wij ook nog wel een paar namen opnoemen. Zat ene Bram M. op dit moment niet zonder betrekking? Toch doken er even dieper in en parbleu, het is nog niet eens zo'n slechte suggestie, wat een curriculum vitae! Sterker nog, als deze heer Drion daadwerkelijk aangesteld wordt als MinJus zou hij met een pink in 10 minuten goed kunnen maken wat de heeren Teeven en Opstelten de afgelopen jaren wisten te ondermijnen: het rechtssysteem.

Vertel, vertel...
De zaak waar onze kuchende regenjas op aansloeg is dat de heer Drion onlangs aankondigde om zijn lidmaatschap van de Hoge Raad op te zeggen en weer terug te keren naar de advocatuur. So what, zal de leek denken, maar dit is een kunstje dat eigenlijk nog nooit eerder is vertoond. Een lidmaatschap van de Hoge Raad is zo ongeveer het hoogst haalbare binnen de juristerij en waarom zou iemand dan al binnen 5 jaar na de aanstelling vertrekken?

Zou er iets aan de hand zijn? Zou hij stiekem niet zo lekker functioneren en is hem heel sjiek de kans geboden om de eer aan zichzelf te houden en te vertrekken? Zeker weten we het natuurlijk nooit, maar deze optie lijkt vrijwel uitgesloten: Drion staat bekend als een van de beste juristen van ons Nederlandje. 

In een interview met Drion over zijn vertrek stelt hij vrij vertaald: ach ik miste de advocatuur zo. Niet dat ik het niet tof vond bij de Hoge Raad hoor, maar als advocaat kon ik bij veel meer organisaties een kijkje in de keuken krijgen. Maar hij keert niet terug naar zijn voormalige kantoor Kennedy Van der Laan waar hij inderdaad een breed scala aan organisaties als klant heeft. Neen, Drion zoekt zijn nieuw gewenste afwisseling bij een nichekantoor Jones Day.

Of zou Drion de keuze hebben gemaakt voor een kleiner kantoor, zodat hij in de tussentijd klaargestoomd kan worden voor een ministerspost in het kabinet dat wordt samengesteld na de volgende Tweede Kamer verkiezingen?

Dus?
Tsja, we vermoeden dat onze kuchende regenjas het ook niet zeker weet, maar op zijn minst is de optie Drion een interessante educated guess. Drion zelf geeft aan dat hij nog tot september (wat is er dan ook weer) lid is van de Hoge Raad. Maar die termijn "heeft vooral te maken met de benoemingen van nieuwe leden van de Hoge Raad. Dat is een lange procedure, inclusief de screening van kandidaten door de AIVD en ook de Tweede Kamer moet zich erover uitspreken."

Voor nu wensen wij de heer Drion alle wijsheid en voorspoed in de hem resterende maanden bij de Hoge Raad, zijn nieuwe carrière bij Jones Day en wellicht een tot spoedig weerziens in ons kabinet?