Financiën Ivo Niehe unaniem een belachelijk groot succes

True, meerdere kantoorknuppels vroegen het ons. Hoe rijk is die Ivo Johannes Ignatius Niehe nou eigenlijk? Bij deze.

Paleisje
Op deze loftuiting kwam hij wel mooi terug. Over Niehe (inmiddels alweer 68) kunnen we kort zijn. In 1975 startte hij als omroeper bij TROS, sinds 1996 stopt hij zijn winsten in een persoonlijke holding. 

Daarvan bedraagt de winstreserve bijna € 6 miljoen. Waarschijnlijk is hij een stuk meer waard, omdat dit een kleine rechtspersoon is die geen positieve waardemutaties hoeft op te nemen. Zo ontstaat er een 'stille reserve', net als bij zijn woning met een vloeroppervlak van 400 m2. Deze kocht hij ruim twintig jaar geleden voor € 386.000, nu staat de 'cottagestyle' villa in Bussum hypotheekvrij te koop voor meer dan € 2 miljoen. We willen er geen bedevaartsoord van maken, dus het adres laten we achterwege. De foto's daarentegen niet, die staan hieronder. Niehe is praktisch schuldenvrij en is volgens ons minstens € 9 miljoen waard.

Voor de volledigheid moet wel vermeld worden dat die winstreserve de laatste jaren daalt. In 2007 stond deze nog op meer dan € 7 miljoen, deze daling correspondeert met die van de de liquide middelen. 

Aan de andere kant, het zijn wel duidelijke 'harde' bezittingen, geen fictieve, opgepompte waardes. Paupers die op papier wel miljonair zijn, hebben vaak een balans met aan de ene kant een vordering en aan de andere kant een agioreserve. Dat is een deal met jezelf. Hier staat echte, ingehouden winst tegenover harde liquide middelen. Bovendien, Niehe hoeft niet Roomser te zijn dan de Paus en kan prima wat contanten opnemen. 

PS: vrienden worden met Niehe op Facebook? Vergeet het maar.