VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen (3)

Guy Verhofstadt krijgt persoonlijk € 190.000 per jaar gestort van twee miljardairs, die graag in Oekraïne naar schaliegas wil boren (fracking). Daarom moet dat land, plus alles wat er tussen ligt, zo rap mogelijk de Europese unie in worden gerommeld. Daarbij worden criminele handelingen van corrupte bankiers en politici in die landen door de vingers gezien of zelfs gesubsidiëerd. De vergrote unie krijgt vervolgens uniforme milieuregels, dezelfde als de VS, om dat fracking mogelijk te maken. Ook dit wordt gesubsidiëerd met Nederlands belastinggeld. 

In deel een leest u dat bij deze rücksichtlose uitbreiding er niet op mensenrechten of criminaliteitsbestrijding wordt beoordeeld. Ook als we een land aantreffen waar een maffiabankier nota bene via Nederland zijn land leegrooft, dan doen we daar niet moeilijk over. Deel twee gaat over TTIP, het handelsverdrag waarmee fracking overal in Europa is toegestaan. Met name D66 speelt een frappante rol: bij Nederlandse verkiezingen is de partij hier omwille van het milieu kritisch over, maar in Brussel wordt het recht om fracking op eigen grondgebied te verbieden juist bij de nationale parlementen weggehaald. 

Zo reageerde Verhofstadt, leider van de Europese liberalen (in Nederland zijn dat D66 en VVD), toen hij hoorde dat een Grexit eraan zit te komen. In een toespraak in het Europees parlement schreeuwde hij zelfs naar de Griekse president Tsripas dat Griekenland 'nog nooit een serieus hervormingsvormingsvoorstel heeft ingediend'. Maar waarom reageert de beste man zo extreem emotioneel? Er zijn wel meer tegenstanders van een Grexit te vinden, maar geen van hen reageert zo fel als Verhofstadt. Maar geen van hen heeft dan ook zo'n groot financieel belang als deze Verhofstadt. 

In deel een zagen we dat er we Griekenland op zich kunnen missen als kiespijn. Het betreft minder dan twee procent van de Europese economie, het land ligt samen met Cyprus geisoleerd van de andere lidstaten en na acht jaar crisis is er nog steeds geen uitweg zichtbaar. Terwijl we praten over Grexit, heeft Nederland gisteren de deur voor Moldavië (2) opengezet. Het grotere plan is dat we de hele Balkan en vervolgens Oekraïne opnemen, dat staat dus haaks op een eventuele Grexit. We gaan niet eerst de nog zwakkere staten Moldavië en Oekraïne toelaten om vervolgens de Grieken te laten gaan. Varoufakis wist dat hij het hard kon spelen, want de wens voor een grotere muntunie is immens. 

Het enige wat er in dit gebied te halen valt (in keiharde, monetaire zin) is schaliegas. Met name in het oosten van Oekraïne, net dat stukje waar nu een opstand aan de gang is, zitten grote hoeveelheden schaliegas in de grond (groene blokje). Dat gas zouden we met fracking kunnen winnen, door afkoeling vloeibaar maken en vervolgens via grote tankerschepen exporteren. Daarbij moeten we langs de Krim en de Bosporus, dus het is wel zo prettig als die gebieden onder onze controle zijn. 

Twee Europese bedrijven zouden hierin een hoofdrol kunnen spelen. De eerste is Exmar, een reder die over de grootste vloot LNG-schepen ter wereld beschikt. Liquid Natural Gas (LNG dus) is een vloeibaar gemaakt gas. Door het tot extreem lage temperaturen te laten afkoelen wordt het meer dan honderd keer zo klein en kan het makkelijker vervoerd worden. De tweede is Suez, waarover later meer. 

Exmar is in bezit van de familie Saverys, de op zeven na rijkste van België met een geschat vermogen van ruim € 1 miljard. Op de lijst met bestuurders zien we pa Nicolas en zijn twee dochters. Commissarissen krijgen € 60.000 per jaar voor hun tijd. In het midden van de pagina komen we een bekend gezicht tegen. 

De president van dit bedrijf is ene Baron Philipppe Bodson. In zijn vorige functie zwaaide hij de scepter over energiebedrijf Suez, dat inmiddels is gefuseerd met Tractebel. Dat laatste bedrijf wil ook dolgraag fracken in Oekraïne, daar maakt het geen geheim van (hoewel deze pagina inmiddels verwijderd is. Geen nood, we hebben hem opgeslagen). 

Suez-Tractebel is het geesteskind van een andere bekende Belg, namelijk voormalig lid van de Europese commissie (industrie en energie) Etiènne Davignon. Met Suez is iets vervelends aan de hand. Het bedrijf, de omzet bedraagt zo'n € 91 miljard, wilde in 2006 graag van de Belgische regering een garantie krijgen dat het land altijd 'een stabiel wettelijk en fiscaal kader' zou bieden. Dat is bijzonder, want wetten worden door het parlement gemaakt. Maar de Belgische premier zou zijn best doen

In ruil daarvoor zou Suez een tegenprestatie moeten leveren. De brief, waarin de Belgische premier op een vergoeding aandringt, is via Le Soir uitgelekt en daarom weten we ervan. Wie die premier was? Guy Verhofstadt. Op dat moment werd de RvC van Suez voorgezeten door Davignon, die dus aan de wieg stond van energiereus Suez.

Een van de grotere aandeelhouders in Suez is beleggingsmaatschappij Sofina. Dat is in bezit van de Belgische familie Boëll, een ander miljardairsgeslacht. Deze is twee keer zo rijk als de familie Saverys.

In de RvC zitten wat prominente industrielen (check Peugeot) maar ook: Guy Verhofstadt. Hier verdient hij mooi twee keer zoveel als bij Exmar, namelijk € 130.000. Als u Guy Verhofstadt heel hard hoort roepen dat de Europese unie groter moet worden én dat er meer macht naar Brussel moet (bijvoorbeeld om fracking overal toe te staan), bedenkt u zich dan dat Guy door twee van de rijkste Belgische families betaald wordt, voor € 190.000 per jaar, die juist een belang hebben bij fracking in landen die nog niet bij de EU horen.

Davignon is trouwens een interessante man. Hij was voorzitter van de Generale Maatschappij GM), die in de negentiende eeuw door de afvallige Belgische koning werd opgericht om het land te industrialiseren. GM bezat ooit de helft van het Belgische bedrijfsleven. Daaronder zat de Generale Bank, het latere Fortis. Verder is hij voorzitter van de Bilderberg Conferentie, het was zijn beslissing om, hangende de Griekse crisis, ook Christine Lagarde van het IMF uit te nodigen. Is allemaal geen complotdenken, hij vertelt er open en eerlijk over. Al sinds de jaren '90 is Davignon, samen de rijkste Belg ooit Albert Frère de belangrijkste man van het Belgische zakenleven.

Davignon is goed bevriend met Verhofstadt. Hier staan ze samen met Jacques Delors te keuvelen. Delors was gedurende negen jaar voorzitter van de Europese commissie en was erbij toen in 1992 het verdrag van Maastricht werd getekend, waarmee de komst van euro bezegeld werd. 

Verder is Davignon voorzitter van Friends of Europe (FOE), een denktank die zich inzet voor een positiever beeld van de EU bij de burgers van de lidstaten. Bij die club zijn alle voormalige secretarissen-generaal van de NAVO aangesloten, waaronder Jaap de Hoop-Scheffer. Verder zien we in het lijstje met donateurs ook de naam van Spiros Latsis opduiken. Latsis is de rijkste man van Griekenland en runt vanuit Zwitserland de 'Eurobank', die rijke Grieken helpt om belasting te ontduiken. Op het hoogtepunt van de crisis kreeg hij € 5,3 miljard steun uit Brussel. Zijn zoon verkocht vorige maand zijn mansion in Beverly Hills voor € 15 miljoen, juist gefinancierd met die Europese noodhulp.

Ook zien we Marietje Schaake, namens D66 pleitbezorger van TTIP, op het lijstje staan. En ja, ook Verhofstadt is lid van dit eurofiele clubje. Uit betrouwbare bron weten we dat Latsis een bedrag overmaakt aan FOE om haar werkzaamheden uit te voeren, hetgeen gegeven die € 5,3 miljard noodsteun erg goed voor hem heeft uitgepakt. Overigens is hij ook de grootste aandeelhouder in Hellenic Petroleum, het grootste oliebedrijf van Griekenland. Ook is Latsis eigenaar van CMM Shipping, een bedrijf gespecialiseerd in het vervoeren van LPG, bijvoorbeeld verkregen uit fracking. Omdat Latsis zijn persoonlijke holdings vanuit Griekenland naar Zwitserland overboekt als hij winst maakt en andersom als hij verlies maakt en scheepvaart in Griekenland niet belast wordt, betaalt Latsis geen belasting over zijn vermogen maar krijgt hij juist een fiscale vergoeding van de Griekse staat. Zeg Marietje Schaake, heeft u hem daar wel eens op aangesproken tijdens een borrel van FOE?

Al deze belangen maken het enigszins verklaarbaar waarom Verhofstadt zo emotioneel reageert, terwijl die emoties vaak hondertachtig graden draaien. Neem zijn standpunt over Libië in 2011. Hij 'werd er ziek van', weer zo'n emotioneel betoog, dat Europa niet eensgezind wilde optreden tegen dictator Khadaffi die een opstand aan het neerslaan was. Juist de Arabische lente, die begon bij de opstand tegen Ben Ali in Tunesië, maakte duidelijk dat Europa zich snel moest verenigen. Hij sprak hier ook namens D66 en VVD.

Het mooie aan Verhofstadt is dat hij dus militair ingrijpen wil tegen Khadaffi, terwijl hij zelf de eerste Europese regeringsleider ooit is geweest die Khadaffi met militaire eer heeft onthaald. Het was trouwens Davignon die tijdens de bankencrisis naar Tripoli vloog, om Khadaffi om geld te vragen voor de redding van Fortis. De Arabische lente maakte een einde aan deze betrekkingen. 

Herman van Rompuy - ook lid van FOE, voormalig premier van België en prominent Brussels politicus - doet hetzelfde. De ene dag is hij je vriend, de volgende je vijand, zolang de EU maar groter wordt. Zo is van Rompuy de man die 2012 zei dat de EU een actieve rol moet spelen in de Arabische lente. Let wel, die begon in Tunesië, met protesten tegen president Ben Ali, en sloeg over naar het Libië van Khadaffi. Met wie stond Van Rompuy een jaar eerder op de foto, tijdens een Europese top?

Vooral Khadaffi en Van Rompuy waren dikke maten. 

Het probleem met dit soort verhalen is dat we hem oneindig lang kunnen maken. Laten we het samenvatten met een plaatje waarin de betrekkingen van Guy Verhofstadt en de genoemde Belgische industriëlen opsommen. 

Een ding moeten we nog kwijt. Verhofstadt nam als premier dus een clandestiene gift aan van Suez, waarschijnlijk een financiële. De precieze hoe en wat kennen we niet. In 2007 probeerde hij juist als politicus te bemiddelen tussen Suez en Gazprom, om een fusie te bewerkstelligen. Daarbij werkte hij openlijk samen met Putin. Hoewel politici zich niet actief met fusies mogen bemoeien, was hij heel duidelijk over zijn intenties: de innige band tussen hem en Putin 'zou voor Gazprom als een uitnodiging gezien kunnen worden'. België moest volgens hem 'de draaischijf van energie in Europa' worden. Voor meer innige knuffelfoto's verwijzen we u naar de persoonlijke webstek van Putin.

Kennelijk werden ze het niet eens over de voorwaarden, want een paar jaar later staat Verhofstadt juist de tegenstanders van Putin op te zwepen, in Kiev. 

Zoals gezegd, klaar voor vandaag. Maar als er zoveel prominenten bij betrokken zijn, kunnen we dan ook iemand uit de regering van Obama er met de haren bijslepen? Ja hoor. Doen we morgen. 

UPDATE 22:36
Op verzoek hier de passages uit de jaarverslagen van Exmar en Sofina.