Volkskrant doet weer hoax over vermeende economische voordelen van asielzoekers (die er niet zijn)

Het leek zo mooi: niet alleen tonen we asielzoekers gastvrijheid en daarmee onze beschaving, we worden er ook nog eens rijk van. Jammer Volkskrant, de cijfers wijzen een andere kant op. Zelden zijn de dominee en de koopman beiden gebaat bij een maatschappelijk topic zo complex als immigratie en asielzoekers. Meestal moet de een een beetje water bij de wijn doen ten koste van de ander, zo is het leven. Hier is het niet anders. 

Het was een lezer die ons vroeg wat we hier nu weer van vonden: een bijdrage in De Volkskrant over migratie en werkgelegenheid. Of specifiek: hoeveel banen ontstaan er door de toestroom van asielzoekers? Hoopvol begint de auteur met op te merken dat de werkgelegenheid in de opvang met 60 procent toeneemt. Dat wordt gevolgd door een onderzoek uit de VS dat stelt dat één asielzoeker meer dan één baan oplevert. Ook de OESO roept op tot erkenning van het 'feit' dat migranten een 'netto fiscale opbrengst' (?) hebben en zo is het verhaal compleet: we moeten blij zijn met asielzoekers, hoeveel het er ook zijn. Helaas gaat die redenering om een paar redenen mank.

Even dit. Heeft 925 iets tegen bûût'nland'rs enzoooohh (* Twents accent opzet *)? Simpel antwoord: hebben we geen mening over. Is niet ons onderwerp. Menig 925-redacteur meent dat het niet erg is dat Tinder een beetje opgekleurd raakt maar daarmee is voor ons de kous af. Waarom hebben we het hier dan over? Omdat we een vooringenomen artikel, waarbij feiten en cijfers worden verdraaid om bij de mening van de auteur te passen, snel herkennen. En dan kunnen we het niet laten liggen. Kijkt u maar mee. 

Laten we die inleiding nog een keer goed doorlezen. Natuurlijk rekenen ze bij de IND niet in procenten, maar in mensen. Kortom: er wordt een aantal nieuwe medewerkers geconstateerd en door dat te delen door het totaal ontstaat er een percentage. Dat mag geen leven op zich leiden. Maar in de laatste alinea lezen we dit. 

Zijn het er nu 'ruim duizend' of precies 755? Een verschil berekenen we als (nieuw-oud)/oud. Het aantal banen is niet met 60 procent toegenomen, maar met 40. Kennelijk ging er iets mis met de rekenmachine. Toen het getal '60' eenmaal begon te leven is dat waarheid geworden. Helaas klopt het alleen als we het loslaten op het totaal van 2.115. Ergens is hier het idee geboren dat er 'ruim duizend' banen bijkwamen, wat vervolgens gestaafd moet worden door nog twee wetenschappelijke onderzoeken.  

We zien het al gebeuren. Marjon Bolwijn ziet een getal van 'ruim duizend' op de rekenmachine-op-zonnecel verschijnen en rent opgetogen naar de hoofdredacteur. Eureka, asielzoekers maken ons rijk! Nee nee, bromt de hoofdredacteur met vettig jasje en versleten ellebogen. Google nog een beetje naar wetenschappelijke artikelen, haal daaruit wat bij onze mening past en je hebt een wetenschappelijk verantwoord stuk. Niemand die de aangehaalde bronnen ook echt gaat lezen om te checken of het feelgood-verhaal wel klopt. Niet alleen heeft de krant zich zo van zijn menselijke, progressieve kant laten zien door de voordelen van arme vluchtelingen te benadrukken, de rechtse meneren die enkel geld willen verdienen kunnen ook gerust hun hart ophalen: ze worden alleen maar nog rijker door die bruine drommels. 

Als dat waar zou zijn, dan stond er in elk conservatief verkiezingsprogramma wel een paragraaf over ongebreidelde immigratie. Al laat je een miljard mensen toe, dan nog krijgen we meer dan een miljard banen. Zou dat kunnen kloppen?

Volgens Marjon Boldewijn is het 'één immigrant is meer dan één baan'-paradigma bewezen door de Indiana University. Maar staat dat er wel

De onderzoekers gebruiken Amerikaanse data, waar het toelatingsbeleid veel scherper is. Ofwel een immigrant is een illegale Zuid- of Midden-Amerikaan die al dan niet gelegaliseerd moet worden (of door gezinshereniging naar de VS mag komen), ofwel door Green Cards, waarbij hoog opgeleide migranten voorrang krijgen. In de VS komen ook asielzoekers binnen maar dat land werkt met een PVV-achtig maximum. Daarbij wordt er een maximum gesteld aan het aantal toe te laten mensen, ongeacht de humanitaire nood in de wereld. Dat plafond aan mensen bedraagt 70.000 per jaar. Oftewel: vier maal zoveel, op een land dat twintig keer zo groot is als het onze. Deze factor vijf in asieldruk (en het gebrek aan een Green Card) maakt vergelijking onmogelijk. Weten we dat wel zeker, ja? Ja. 

Het model dat de wetenschappers gebruiken doet twee duidelijke aannames. In de abstract lezen we dat de banengroei het gevolg is van toegenomen consumptie en alleen dat. Een hard werkende Hispanic bouwvakker wil een koud biertje na het werken en die pakt hij bij de taveerne om de hoek, die blij is met de nieuwe klandizie (*). Helemaal mooi. Maar dan moet de migrant wel werk hébben, anders wordt het totale inkomen volgens het model niet groter en is er ook niets meer te verdelen. De groep nieuwkomers moet dus net zoveel werken als de bestaande, autochtone bevolking. Is ook een duidelijke aanname van het model. 

Hoe zit dat in Nederland? Is de Nederlandse, 'te verplaatsen' beroepsbevolking vergelijkbaar met die van de nieuwkomers? En is die groep eigenlijk wel homogeen, gegeven de grote diversiteit aan volken en culturen die de wereld rijk is? Even naar het CBS.

Nee dus. Het immigratie-model waar de auteur zich op beroept gaat alleen op als we enkel Polen en geen Somaliërs toelaten. Alle immigraten (arbeidsmigranten en asielzoekers) worden over één kam geschoren terwijl het aangehaalde onderzoek die nuance nu net wel maakt. Daarmee gaat de vergelijking compleet mank. Nadat de auteur door de rekenfout ('ruim duizend') euforisch werd is ze kennelijk gaan zoeken en vond ze een abstract van een artikel dat in de redenering pastte. Alleen bewijst dat het tegenovergestelde. Blijkt ook uit het feit dat de onderzoekers de huizenmarkt wel meenemen maar De Volkskrant negeert dit cruciale aspect volledig. 

In een land met meer koop- dan huurhuizen (laat staan sociale) heeft een werkende migrant een prijsopdrijvend effect op de bestaande voorraad. Het staat letterlijk in het document: de migrant moet ergens wonen. Ook dat is voordelig voor de aanwezige werkenden, in de VS althans. Om dit effect te laten werken is het nodig dat de migant met zijn salaris een huis koopt. Dan moeten zowel het inkomen als de koopmogelijkheid er wel zijn. Gegeven het overmatige gebruik van de bijstandsvoorziening is dat niet waarschijnlijk.

Verder verwijst het OESO-rapport naar dit onderzoek van de Bertelsmann-Stiftung. Ook die maken het onderscheid tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde migranten. 

Kortom: asielzoekers kosten geld omdat ze niet over de juiste papieren beschikken en een beslag leggen op de bestaande woningvoorraad. Het is niet aardig om te zeggen, maar het is wel waar. Als we asielzoekers willen toelaten dan moet dat wegens humanitaire gronden, niet omdat we ons door een verkeerd verhaal op de mouw hebben laten spelden dat asielzoekers op korte termijn meer opleveren dan ze kosten. 

Dan nog, horen we de auteur denken, is het toch zo dat er bij de IND lekker veel banen bijkomen? Dat voordeel valt in de categorie 'broken window fallacy'. Als we elke dag de ramen bij de buren ingooien, heeft de glaszetter veel werk en dat is goed voor de werkgelegenheid. De vraag is of de buren hier beter van worden. Het is een soortgelijke redenering als 'oorlog is goed voor de economie'. Aanhangers hiervan wijzen dan naar het economisch herstel van Duitsland na de Oorlog. Daarbij vergeet men wat er in de Oorlog zelf is gebeurd. 

Volgens deze analogie zou Nederland overal brandhaarden moeten aanwakkeren, zodat er nog meer asielzoekers naar ons land komen en we nog meer vertalers nodig hebben. Er komen dan massa's vluchtelingen naar Nederland die hun verschrikkelijke verhaal vertellen aan daarvoor opgeleide mensen (die hun skills niet elders kunnen inzetten) en door de opeenstapeling van verteld leed groeit de economie. Hoe verzint de krant van wakker Nederland het. 

Achter elke asielzoeker gaat een grote hoeveelheid menselijk leed schuil, in de vorm van mensen die het niet hebben gehaald of niet de middelen hadden om te kunnen vluchten. Voorstanders van migratie zien de bevolking graag diverser worden en staan te juichen bij de aankomst van nieuwe migranten. Daarbij worden feiten ook nog eens verdraaid zodat de bevolking ze om de verkeerde redenen in de armen zal sluiten. Het is het zoeken naar een restje vrolijkheid en blijheid in een complex drama genaamd vluchtelingenprobleem, zoals ze dat bij het Jeugdjournaal zouden kunnen doen. En stel dat dit vermeende voordeel er niet was, zouden we asielzoekers dan daarom moeten weigeren?

Elke asielzoeker is er een teveel. 

(*) Voordat u een boze reactie achterlaat wegens 'stereotype': heeft u het allemaal wel gelezen?