Uitgelekte documenten: Grieken krijgen dik € 64 miljard kwijtgescholden

Dat was een forse boosmaker vorige maand, nietwaar? De Grieken krijgen weer een lening van € 86 miljard. Vandaag lekten de voorwaarden uit. Als we even aannemen dat die documenten authentiek zijn, hoeft Athene daarvan een dikke € 64 miljard nooit terug te betalen. Dat is lekker.

Deze Duitse journalist (die we zonder twijfel kunnen geloven) zegt inzage te hebben gehad in de voorwaarden die Europa stelt aan het derde Griekse steunpakket dat er nooit zou komen. Het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) heeft de gewoonte om leningen aan probleemlanden tegen zeer zachte voorwaarden te verschaffen. Dat is ook logisch, omdat Griekenland et al. er natuurlijk niet bij gebaat zijn dat ze door hun redders direct stukgewoekerd worden. 

Daarom vraagt het ESM een rente van bijna nihil op een noodlening. Die kan een looptijd hebben van meer dan een eeuw. Al die tijd loopt het ESM het risico dat de leenklant gaat wanbetalen. Andere instanties nemen daarvoor een voorziening op en berekenen de kosten door aan de klant, middels een hogere rente. Precies dat is wat het ESM - om genoemde redenen - dus niet doet. Oh ja, als het gedurende de looptijd foutgaat, dan springen de rijke landen bij. De Europese instanties en regeringen zijn gestopt met het meten en vermelden van dit soort risico's, dan voelt de burger zich beter. 

Uit die documenten mogen we opmaken dat 1) de Grieken er gemiddeld 32,5 jaar over mogen doen, 2) de rente praktisch nul is en 3) de hoofdsom € 86 miljard bedraagt. Dat betekent dat we al die tijd niet kunnen speculeren op de staatsschuld van landen Puerto Rico, Albanië, Belarus en Vietnam. Deze landen hebben een beduidend betere kredietwaardigheid dan onze Griekse vrienden en daar krijgen we een rente van acht procent, in plaats van praktisch nul. 

Al gaan we uit van een tarief van een procent en een rekenrente van zeven procent, dan nog is de contante waarde van het geld dat we over meer dan dertig jaar terugkrijgen (als dat al gebeurt) van € 86 miljard naar € 20 miljard gedaald. Bij een sommetje met een contante waarde houden we wél rekening met het feit dat we al die tijd rente op alternatieve investeringen mislopen. 

Nu zijn we uitgegaan van een tarief van een procent, hoewel dat wel eens lager zal kunnen uitvallen. Helemaal onderaan kunt u de Griekse pretmeter downloaden en uw eigen variabelen inkloppen. En het moet gezegd: het is een hoop monetaire hocus-pocus, maar het gemiddelde Griekse omaatje zal er weinig van terugzien.

grieksepretmeternumbers.zip