Aanbellen bij de man die zowel Rabobank als beleggers bedot. Waarom, Cage Capital?

Laten we eens aanbellen bij Cage Capital, dat richting Rabobank en eigen beleggers een vervelend dubbelspel speelt. Beide partijen menen een lening te hebben verstrekt met het alleenrecht op een specifiek onderpand, vastgoed aan het Amsterdamse Frederiksplein. En dat is dus niet zo. 

Cage Capital heeft naast een puike video ook een kek informatiememorandum.

Excuus, bijna vergeten te vermelden dat er ook in groene energie belegd kan worden. 

Hoe dan ook, de beleggers wordt voorgehouden dat er verder geen sprake is van bancaire financiering. Daar mogen ze uit afleiden dat ze, bij een faillissement, als enige het recht hebben het onderpand uit te winnen en zichzelf schadeloos te stellen.

Helaas, er zijn meer kapers op de kust. 

Daarom vonden we nodig om aan te bellen maar we konden enkel onverrichterzake richting het redactieloft terugtrekken. We zullen het dus later nog eens moeten proberen, daar we geen antwoord hebben gekregen op de vraag der vragen.