Is BNI zakennetwerk eigenlijk een verkapte sekte?

Er zijn van die verdienmodellen waarvan u wenste dat u ze zelf bedacht had. Terwijl u zich namelijk weer eens de tandjes zit te tikken in de kantoorsilo zijn er gewoon heeren die vrijwel slapend rijk worden. Wat dacht u van "BNI - De grootste aanbeveling marketing organisatie (sic) ter wereld" een soort van Rotary, maar dan met winstoogmerk. En met als enige charitatieve doel de portemonnaie van de franchiseverstrekkers. Kapitalisme ten top, Gekko zelf zou er trots op zijn. Maar is dit niet een verkapte sekte, of pyramidespel? En wilt u eigenlijk wel lid worden van een club die u toestaat als lid? 

Helaas geen speciale pakjes bij BNI
Helaas geen speciale pakjes bij BNI
Of u worst lust
Voor de ongelovigen onder u zullen we dan eerst eens uitleggen wat BNI nou eigenlijk is. Wellicht hoort u de zzp-ende ondernemers in uw omgeving wel eens praten over een soort van magisch ontbijtclubje en u dacht dat deze sappelende m/v waanideeën kreeg van het gebrek aan brood op de plank? Helaas, niks is minder waar: er bestaat een ontbijtclubje en het is een organisatie waar u tegen betaling uw netwerk kunt uitbreiden met het netwerk van de andere leden. 

I refuse to join any club that would have me as a member.
Groucho Marx
Klinkt op zich niet verkeerd natuurlijk om met wat gelijkgestemden de dag te beginnen, maar BNI is alles behalve vrijheid, blijheid. Voor 870 euro per jaar en een eenmalig inschrijfgeld van 150 euro, mag moet u zich het schompes werken. Eens per week vindt er een verplichte ontbijtsessie plaats waar u en de collega ondernemers met elkaar in gesprek gaan. Althans, u mag moet in een minuut vertellen over de doelen die u de afgelopen weken heeft behaald, of welke acties u heeft uitgezet. Vervolgens gaan de andere leden uw 'pitch' beoordelen en in hun netwerk kijken of zij iemand weten die geïnteresseerd zou zijn in uw product of dienst.

Dit klinkt allemaal nog heel aardig, maar er zit een zeer verplichtend karakter aan. Het BNI-netwerk ziet zichzelf als een bedrijf en de regels zijn zoals die ongeveer aan een werknemer gesteld worden. Een paar pareltjes (onthoudt dat het lid ervoor betaalt om op deze manier *kuch* in het gareel te worden geduwd):

  • Deelname aan de wekelijkse bijeenkomst is verplicht (vaak al vanaf 7 uur 's ochtends).
  • Wanneer u onverhoopt toch verhinderd bent, mag u tot maximaal 6 maal per jaar een 'vervanger' sturen.
  • Als u meer dan 3 keer niet komt opdagen en geen vervanger hebt geregeld kunt u vertrekken.
  • U doet zoveel mogelijk aanbevelingen voor uw collegae BNI-ers, gevraagd en ongevraagd.
  • U verdiept zich in de nering van de collega BNI-ers en spreekt naast de sessies ook 1-op-1 met ze af.
  • Naast het inschrijf- en lidmaatschapsgeld betaalt u ook nog voor de (evt.) huur van de locatie en het ontbijt.

Maar wat levert het op?
Hoe zit deze organisatie eigenlijk in elkaar, en wie verdient er nou vooral aan deze opmerkelijk directieve businessclub?
Uiteraard: Amerika. BNI is namelijk een van origine Amerikaanse organisatie die hun 'filosofie' in een prachtige franchise constructie heeft gestoken. In Nederland zijn een paar franchiseverstrekkers, waarvan BNI Nederland en Vlaanderen op dit moment de grootste is. Vervolgens is de organisatie opgedeeld in regio's met een eigen directeur (de franchisenemers) en daar onder hangen de verschillende chapters (regionale ontbijtgroepjes).

Networking is rubbish; have friends instead.
Steve Winwood
In totaal heeft BNI Nederland en Vlaanderen zo'n 5000 leden. We bellen even met één van de directeuren, Aqil Radjab, voor een toelichting. Het verdienmodel werkt als volgt: de organisatie verdient vooral aan de contributiegelden van de leden. Daarvoor verleent BNI Nederland dan weer diensten als trainingen en evenementen (waar leden gratis aan deel kunnen nemen, hoewel er soms een bijdrage voor de zaalhuur nodig is). En verder krijgen de leden daarvoor.... ehm.... een netwerk en een heleboel motivational speech over het belang en het effect van netwerken.

Hele duidelijke regels?
Hoewel het idee an sich aardig klinkt, lijkt het in de praktijk toch vooral lucratief voor BNI zelf en wat minder voor de leden. De chapters (de ontbijtgroepen) bestaan uit maximaal 30 leden. Ieder lid vertegenwoordigt een eigen branche, daar zit geen dubbeling in. Er zit dus maar 1 bakker, 1 schilder, 1 financieel adviseur, etc. per chapter. Op onze vraag waarom dat zo is, vertelt Radjab dat het op die manier makkelijker is om een aanbeveling te doen. "Stel u wilt een schilder aanbevelen en er zijn twee schilders in uw netwerk, welke beveelt u dan aan?" waarop wij natuurlijk roepen "de beste". Maar wat 'de beste' is, is nogal subjectief en alles bij BNI draait maar om 1 ding: duidelijkheid, als in 'duidelijke regels' dus er is geen beste, maar maar 1 schilder die u aanbeveelt.

Een iets minder indrukwekkend ledenbestand dan dat van de Illuminati
Een iets minder indrukwekkend ledenbestand dan dat van de Illuminati
Vervolgens wordt per chapter een omzetmeter bijgehouden. Dat is min of meer de omzet die gegenereerd wordt door de aanbevelingen van het BNI-netwerk. Of, zoals Radjab stelt: omzet die u anders was misgelopen. Dat die omzet relatief veel tijd en energie kost maakt dat de winst en zeker uw uurloon voor al uw BNI-werkzaamheden nogal nihil is. Hier een hilarische Amerikaanse BNI-ervaring waarbij meneer stelt dat hij acht maanden voor een uurloon van ongeveer 17 dollar per uur zich het schompes heeft lopen bikkelen voor BNI (nogmaals: waarvoor betaald wordt).

Wat BNI Nederland er zelf mee verdient? Radjab stelt dat dat de het contributiegeld maal het aantal leden is (dus 870 * 5000 = 4.350.000 euro per jaar). Aangezien hij en zijn compagnon pas een jaar geleden de zaak hebben overgenomen wil hij over de winst (nog) niks zeggen. "Het jaarverslag wordt binnenkort wel gedeponeerd bij de KvK." We vermoeden dat een deel van deze omzet naar de franchisenemers gaat en een deel naar BNI als franchisegever. Naast vaste kosten (2 man personeel op de back office, kantoorkosten, etc.) zijn de enige kosten die gemaakt worden die van de trainingen en de evenementen. Wellicht hier en daar nog wat benzinebonnetjes, want alles draait immers om netwerken en contacten maken. Hoe dan ook, we vermoeden dat BNI Nederland het heel aardig doet, want als franchiseverstrekker van een 'dienst' kunt u de kosten natuurlijk lekker laag houden. Het is nog onduidelijk hoe hoog de fee is die BNI Nederland aan de Amerikaanse licentiehouders betaalt, maar wellicht geeft het jaarverslag hier te zijner tijd inzicht in.

Is het wat?
Ten eerste vette kudo's voor de briljante verkopers die dit concept hebben bedacht. Slapend rijk worden is misschien wat overdreven, maar geld verdienen door uw leden te laten bikkelen en zich aan uw regels te conformeren, is op zich heel knap bedacht. Zeker als het dan ook nog lukt om in Nederland zomaar 5000 mensen aan u te verbinden. Niks dan hulde voor dit verkooptalent.

Voor de leden zien we het wat minder florissant in. Hoewel wij het woord 'sekte' een beetje overdreven vinden, vragen wij ons wel oprecht af waarom u zich aan zoveel regels, danwel 'structuur' wilt conformeren tegen betaling. Dat druist toch volledig in tegen de ondernemende geest?

Een ander punt van zorgen zijn de actieve aanbevelingen. Het is dus niet dat van u verwacht wordt dat u de schilder aanbeveelt als de buurvrouw u om eentje vraagt... U dient namelijk pro-actief overal op te springen zodat u het aanbevelingsquotum kunt halen. Dus: u ziet een willekeurige buur in de weer met verhuisdozen, u schiet die onmiddelijk aan en vraagt of er ook een schilder nodig is. Direct daar achteraan roept u dan dat u er eentje kent en of hij uw buur mag bellen. Niks mis met een beetje dwingende verkooptechnieken natuurlijk, maar dat werkt alleen bij topverkopers en niet voor de meeste andere normale stervelingen. In het geval van de BNI-leden zal het waarschijnlijk ontaarden in een drastische afname van het aantal feestjes en partijen waarvoor ze uitgenodigd worden.

Kortom, u moet het natuurlijk vooral allemaal zelf weten, maar wij vermoeden dat een advertentie in het lokale huis-aan-huis blad hetzelfde en misschien wel meer effect heeft.  Voor de BNI organisatie niks dan respect, die hebben zichzelf toch een beetje neergezet als de Herbalife van het netwerken met (hoogst waarschijnlijk) een stuk minder kosten.