Referendum Oekraïne bespaart Nederlandse belastingbetaler € 100 miljoen per jaar

Sommetje. Als we het associatieverdrag (AV) met Oekraïne aan een referendum onderwerpen, wegen de kosten van dat referendum dan op tegen het niet hoeven uitkeren van steungeld?

De EU keerde in 2014 € 1,9 miljard aan hulp uit, zo blijkt uit deze presentatie die de Europese commissie vorige week in Nieuwspoort aan geïnteresseerde pers liet geven. Voor 2015 is de schatting lager, maar er staat duidelijk bij dat het een pro forma-getal is. Ergo; het kan nog een stuk meer worden. 

Van alle gezamenlijke kosten die de EU maakt, pakt Nederland 5,7%. Dat is iets meer dan ons aandeel in het Europese jaarlijkse inkomen. Omdat we een relatief hoog inkomen hebben, dragen we ook iets meer bij. Van de € 1,9 miljard die de EU dankzij het AV jaarlijks mag storten, komt een bedrag van € 107,9 miljoen voor rekening voor Nederland. Als we besluiten geen invulling te geven aan het verdrag, dan verdient het referendum zich binnen hetzelfde jaar al twee keer terug

Wat zijn de vooruitzichten voor Oekraïne? Het geweld dat in 2014 is losgebarsten heeft het land natuurlijk niet geholpen, maar het heeft al jaren problemen om afdoende concurrerend te zijn. 


source: tradingeconomics.com

Als sinds 2005 is het handelsoverschot blijvend negatief, wat aangeeft dat er te weinig wordt geëxporteerd om de import mee te financieren. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van crisislanden Griekenland of Spanje. In Oekraïne zijn instituten zwak en er wordt te weinig in infrastructuur geïnvesteerd, merkte het World Economic Forum in 2008 al op. 

Hoe dichter een land bij het centrum van het spinnenweb staat, hoe slechter. Ter vergelijking de score van Nederland in hetzelfde jaar;

Het is dus waarschijnlijk dat Oekraïne nog jarenlang hulp nodig zal hebben. Een 'nee' op 6 april 2016 betekent een meevaller voor Nederland van meer dan € 100 miljoen op jaarbasis. Overigens is de Europese commissie er vrij helder over dat financiële steun niet alleen vastgelegd is in het AV, maar dat dat zelfs al in werking is getreden. 

Dat is het pijnlijke aan dit referendum. Mocht het op een 'nee' uitdraaien en de regering neemt de wens van de bevolking over, dan is er geen sprake van het wel of niet uitkeren van steun; het geld is al overgemaakt en dan moeten we proberen het terug te krijgen. Op de een of andere manier kan de Europese commissie een verdrag uitvoeren dat nog door de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer moet. Los van de vraag wat men van dit specifieke onderwerp vindt, is het toch bijzonder dat een land gebonden is aan een verdrag dat het zelf niet heeft geratificeerd. We zijn nog aan het uitvogelen hoe dat juridisch mogelijk is.