Orde wil advocaten brainwashen met propaganda blaadje?!

Goedenmiddag heeren (m/v) advocaten van de Zuidas en verre omstreken. We hebben even dringend uw aandacht nodig voor een kwestie die u direct aangaat. De Algemene Raad van de Nederlandse orde van advocaten (AR) heeft een snood plan waardoor de onafhankelijke informatieverstrekking aan advocaten danig op de tocht komt te staan. Moeten we niet willen toch?

Met uw redactiestatuut
Al meer dan 95 jaar bestaat het Advocatenblad en -behalve tijdens de oorlogsjaren- werd dit blad altijd gevuld door een onafhankelijke redactie. De eigenaar van het Advocatenblad is weliswaar de orde van advocaten, maar een redactiestatuut zorgt ervoor dat de redactie en niet de eigenaar over de inhoud beslist. Belangrijk, dat snapt u ook wel als zelfstandig denkend advocaat met een kritisch brein….

De AR van de orde zelf snapt er echter niks van, negeert het redactiestatuut volledig en heeft aangegeven dat zij ‘hun’ advocatenblad voortaan liever gebruiken als huisorgaan, waar zij de volledige inhoud bepalen. De onafhankelijke advocaten-redactie wordt daarbij gevoeglijk aan de kant geschoven. U leest het goed, de Algemene Raad van de Nederlandse orde van Advocaten (u weet wel, die wijze lieden) steken hun middelvinger op naar onafhankelijke informatieverstrekking voor hun eigen advocaten. Wij hebben voor dit soort ongein een heel passend woord: propaganda. En aangezien het er nu op lijkt dat deze wijziging in alle stilte doorgevoerd bliefte te worden, propaganda van de meest vuige stiekeme soort.

Er is hoop
Een dingetje dat de AR over het hoofd gezien heeft is dat er natuurlijk niet te fokken valt met een team van advocaat-redacteuren, die u overigens dankbaar mag zijn. De redactie herinnerde de AR fijntjes aan het statuut nadat zij de opmerkelijke 'koerswijziging' van het Advocatenblad vernamen. Wellicht was de AR het gewoon even vergeten?

Neen..

De AR negeert het statuut gewoon en komt te zijner tijd door met hun nieuwe communicatiebeleidsshizzle. De advocaat-redacteuren pikken dit (uiteraard) niet en hebben de zaak op de site van het Advocatenblad zelf aan de kaak gesteld. Nu dat nog kan zeg maar…

AKSIE
Naast een keurig verslag van de gang van zaken roept de advocaten-redactie ook de AR op om hun plannen bekend te maken aan de lezers. Het is uw blad en u moet de keuze maken. In dit geval redelijk simpel: blieft u dat uw hersenen gespoeld worden door de Raad (die u, advocaten, vertegenwoordigt en controleert) of heeft u liever oprecht onafhankelijk nieuws? 

Dûh!