Kathleen Ferrier krijgt € 782.306,43 wachtgeld dankzij plotselinge woede over uitzetting Mauro

Ze heeft het slim gespeeld, CDA-politica Kathleen Ferrier. Plotsklaps was ze woedend over de uitzetting van Mauro Manuel, de Angolese minderjarige asielzoeker die in 2011 geen verblijfsvergunning kreeg omdat hij niet uit een oorlogsgebied kwam. Ferrier werd een 'dissident' en maakte zichzelf zo onmogelijk in haar fractie; een jaar later verliet ze politiek. Aan haar motieven kunnen we niet twijfelen, het is immers niet mogelijk om in iemands gedachte te kijken. Maar als ze het had willen timen had ze het niet beter kunnen doen; het akkefietje heeft haar namelijk € 782.306,43 opgeleverd. 

Speltheorie
Door slimme planning krijgt CDA-politica Kathleen Ferrier voor elke werkdag precies een dag wachtgeld. Die wachtgeldregeling is flink versoberd, in 2012, dus Ferrier had niet nog een paar maanden langer moeten wachten. Er was toen sprake van een dubbel criterium. Als een politicus onbeperkt wachtgeld wil trekken tot haar of zijn pensioen, moest de duur van het kamerlidmaatschap minstens tien jaar bedragen. Daarnaast mocht (en mag) de politicus in kwestie op dat moment niet verder dan tien jaar van de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) vandaan zitten. Wil Ferrier maximaal cashen, dan is het essentieel de exit uit de politieke arena perfect te timen. Tenminste, als het daarom te doen zou zijn. 

Ferrier werd op 8 maart 1957 geboren. Na het Atheneum studeerde ze Ontwikkelingshulp en vervolgens was ze acht jaar lang adviseur op dat vlak, in Chili. In 1999 werd ze lid van het CDA en op 15 mei 2002 maakte ze haar debuut in de Tweede Kamer, tegelijk met de start van het eerste Kabinet Balkenende. Op dat moment begint de teller te lopen; ze kan pas aanspraak maken op wachtgeld, als ze het volhoudt tot 15 mei 2012. Iemand die van speltheorie houdt zou haar adviseren om bij de eerste de beste gelegenheid ná die datum de benen te nemen. In theorie zijn dat drie verkiezingsperiodes, omdat er om de vier jaar verkiezingen zijn. Kortom, op papier kan Ferrier vanaf 12 mei 2012 van haar welverdiende VUT gaan genieten. 

Maximaal wachtgeld
Alleen krijgen we de politici Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte die, eeehh, iets vaker dan om de vier jaar een kabinet moeten vormen; JPB1 houdt het niet eens een jaar vol. Dat biedt mogelijkheden. Op 23 april 2012 valt het laatste Kabinet Balkenende. Mag Ferrier dan maximaal wachtgeld trekken? Dat hangt dus van twee criteria af. Ten eerste moet ze dan de leeftijd van 55 hebben bereikt zodat de totale duur van haar wachtgeldperiode maximaal tien jaar is. Ten tweede moet ze op dat moment tien jaar of meer Kamerlid zijn. [opklik voor groot]

Dankzij de leeftijd waarop Ferrier de Kamer in ging, namelijk op een maand af 45, hebben we hier te maken met een rekenkundig leukigheidje. De twee criteria kennen allebei een periode van tien jaar, namelijk de minimale anciënniteit en de maximale wachtgeldduur tot de PGL. Omdat 45 plus 10 plus 10 gelijk is aan 65 (de PGL) moet Ferrier haar anciëniteit precies zo lang laten duren als de gewenste wachtgeldperiode. Anders gezegd; het anciënniteitscriterum en het leeftijdscriterium worden nagenoeg precies op de dag bereikt dat Ferrier haar 55e verjaardag viert. Als ze dan van de wachtgeldregeling gebruik gaat maken krijgt ze voor elke dag in de Kamer een dag wachtgeld (want 10 en 10). 

Kortom: van de 4.380 dagen die Ferrier het in de Kamer heeft uitgehouden, moet ze gezien PRECIES op 22 mei 2012 de benen nemen als het om de grootst mogelijk payout gaat. Houdt u die dag in het achterhoofd; dat is de meest gunstige datum, precies vanaf die dag krijgt ze maximaal wachtgeld bij een minimale prestatie, het speltheoretische optimumWelke datum kiest ze om haar vertrek aan te kondigen?

Sterker nog, ze was 'opgelucht' dat de pogingen om JPB4 te redden in het Catshuis mislukten. Anders zou ze moeten solliciteren. Wie naast de politiek enkel adviseur ontwikkelingssamerking is geweest in het rijkste land van een continent, krijgt het zwaar bij het UWV. 

Apartheidsregime
Hoeveel heeft ze hiermee verdiend? We pakken de Dibi-meter en extrapoleren met een inflatie van twee procent. Dan komen we bij een totaalbedrag aan wachtgeld van € 782.306,43 dat Ferrier van september 2012 tot de start van haar pensioen in 2022 mag trekken. Het eerste en het laatste jaar zijn met resp. (5/12) en (7/12) gecorrigeerd in verband met gebroken boekjaar in deze bv Wachtgeld.

Is het bijzonder dat Ferrier zich precies zo druk maakte over Mauro? Ja. Deze jongeman is in 1992 geboren in Luanda, de hoofstad van Angola. Dat land kende een burgeroorlog, omdat de rebellen van Jona Savimbi's UNITA het opnamen tegen de communisten van de regering (die er overigens nog steeds zitten). Het was geld uit olie tegen geld uit diamanten. De regering was veel sterker maar de rebellen werden gesteund door zowel het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime als de VS; deze waren midden jaren '80 bijzonder genoeg bondgenoten. De Amerikanen besloten dat elke vijand van een communistisch regime automatisch gesteund moest worden en zo stonden Savimbi, het Apartheidsregime en Washington aan dezelfde kant. Cuba en de Sovjet-Unie steunden de regering van Angola.

Er zijn een paar veldslagen in het midden van Angola geweest, tijdens de beste periode van de rebellen, maar de hoofstand Luanda is nog nooit maar een beetje in gevaar geweest. Aan het einde van de Koude Oorlog storten de Sovjet-Unie en het Apartheidsregime in, maar al in 1989 was het duidelijk dat de rebellen het niet zouden winnen. Door het terugtrekken van de steunende partijen in deze proxy-oorlog wordt er in 1989 al een vredesakkoord getekend. Drie jaar later wordt Mauro geboren. In de Angolese Burgeroorlog heeft hij nog nooit een schot gelost horen worden.

In de jaren voor 'Mauro' worden er wel duizenden vluchtelingen uitgezet naar veel gevaarlijker gebieden, zoals de familie Ishraqi die in 2006 naar Afghanistan werd gestuurd. Door hoorden we Ferrier niet over.