Goed nieuws: niet alleen Xenos, heel Blokker gaat kapot (en snel ook)

En waarom? Dat lezen we in het jaarverslag van Blokker Holding bv. Dat is het moederbedrijf van een tiental winkelketens die de prachtige binnensteden vervuilen met afschuwelijk lelijke eenheidsworst-winkels. Aan een voorgesorteerd assortiment is alleen geen behoefte meer, want internet. Ironsich genoeg verklaart Blokker in het eigen jaarverslag waarom het aan het instorten is. 

Vorige week deed het gerucht de ronde dat Blokker V&D over zou nemen. Daar kan geen sprake van zijn. Met Xenos gaat het slecht, zoveel is duidelijk. Maar als we de balans van moederbedrijf Blokker erbij pakken dan zien we de echte horror. 

De omzet is van € 2,5 miljard naar € 2,1 miljard gedaald, een daling van 16 procent in een jaar. Daar is niet tegenop te bezuinigen, dus snijden in het personeelsbestand is onvermijdelijk. Uit het laatste jaarverslag (gebroken boekjaar 2014/2015) blijkt ook dat de holding een dotatie van € 26 miljoen aan de voorziening voor herstructurering moet opnemen; dat is even veel als de complete post aan het begin van het jaar. 

Door de krimp daalt het eigen vermogen van Blokker met € 20 miljoen, terwijl er een jaar eerder nog een winst van € 60 miljoen genoteerd kon worden. Door de consolidatie kunnen we niet zien hoe het specifiek met Xenos gaat. Maar het is duidelijk dat de omzet daar terugvalt.

Een dividenduitkering zit er de komende jaren ook niet in. 

In maart van dit jaar heeft Xenos een webwinkel geopend en die gaat als een speer. Daaruit blijkt dat er geen behoefte meer is aan dit soort winkelformules, met een enorm voorverpakt assortiment van pauperproducten die net zo goed via internet besteld hadden kunnen worden. De 'verZalandoïsering' van de winkelstraat kent geen genade.