De miljoenen van Max: daarom scoort Jan Slagter een 31 jaar jongere armcandy

Eigenlijk is Jan Slagter een 'baas', zoals de jongere generaties het noemen. De Minister President doet een beetje flauw over zijn vermeende armcandy van SP-huize, maar laten we eens kijken naar wat de voorzitter van Omroep Max de laatste tien jaar voor elkaar heeft gekregen. Zag onze Rijksbegroting er maar zo uit. 

Leuk, zo'n Correspondents' Diner. De Amerikanen zullen zich hopelijk vermaken om die gekke Denen die hun traditie overnemen. Voorzitter van Omroep Max Jan Slagter (61) was de spreekwoordelijke kop van Jut, daar hij een relatie zou hebben met de 31 jaar jongere Lilian Marijnissen. Als 50-plusser hoef je tegenwoordig vrij weinig te doen om afgunst op te wekken. 

Slagter bouwde Max vanuit het niets op, de omroep heeft nu een bedrag € 6,9 miljoen in 2014 (2005: € 628) op de bank staan bij een bijna even grote reserve. Doe het hem maar eens na. 

In het laatste jaar liet hij het personeelsbestand groeien van 10 naar 26.

Als we de reserves en de liquide middelen van de afgelopen tien jaar in een overzicht zetten ontstaat het volgende beeld;

Het personeelsbestand heeft vorig jaar zelfs even boven de honderd gezeten. 

In het laatste jaar heeft Slagter daar wel flink in gesneden, wat wel zorgt voor een zeer sterke groei van de winstreserve en de kaspositie. Mogelijkerwijs vindt zijn nieuwe schoonvader Jan Marijnissen dat maar niks, want bij de SP houden ze niet van banen schrappen wegens bezuinigingen. Maar geen enkele sterveling, in hele of halve overheidsdienst, zou grappen over Slagter mogen maken.