'Jongerenimam Yassin El Forkani doet greep uit de kas van islameringsfonds van emir van Koeweit'

Dat is een titel die wat toelichting verdient. 

Volgens het AD doet het openbaar ministerie van Koeweit nu een onderzoek naar de bestuursleden van de Nederlandse stichting. Yassin El Forkani doet onderzoeksklussen met Vizea, dat in 2015 pas met de jaarcijfers over 2012 kwam. Daaruit mogen we opmaken dat hij in dat jaar een winst van bijna € 17.000 maakte, maar daarna is het stil. Kennelijk vond hij dat hij niet genoeg verdiende en dat de Emir van Koeweit genoeg centjes bezat. Zijn vaste vergoeding bedraagt ruim € 1.000 per maand en daar is ook niet van te leven. 

De stichting waar het om gaat, Europe Trust, is een onderdeel van Britse organisatie die moskeeën en gerelateerd vastgoed bezit, in meerdere Europese landen. Helemaal onomstreden was die club al niet, er zijn banden met de Moslimbroederschap die weer geweld verheerlijkt. De meeste Arabische regimes bestrijden de Moslimbroederschap maar de regering van Koeweit heeft juist een bijzondere band met de beweging, een resultaat van de Eerste Golfoorlog. Dat wordt een apart, IQ>130-verhaal.