Over zwart geld, vrouwenhandel en dierenmishandeling: 7 dingen die niet deugen aan het associatieverdrag met Oekraïne

Een overzichtsartikel. Is dat even handig. Deze tekst blijft statisch, ergo: het is tot 6 april, de dag van het referendum, in deze hoek linksboven te vinden. De one-stop-shop dus voor al uw argumenten om naïeve voorstanders mee om de oren te slaan. Het verdrag met Oekraïne is namelijk nogal slecht. Vaag, vooral. Op terreinen die het gefeminiseerde Nederland belangrijk acht, worden er 'dialogen' gestart en wordt het belang van de discussie 'herbevestigd'. We gaan van een koude kermis thuiskomen en de eerste voortekenen zijn onomstotelijk bewezen aanwezig.

De rode links zijn 'under construction' en onder de blauwe vindt u reeds content. 

Inleiding:
Aftrap
Wie zijn al deze aangesloten clubjes rondom Geenpeil eigenlijk en wat is de onderlinge verhouding?
Bonusfilmpje: gesprek met Thierry Baudet 'Het associatieverdrag met Oekraïne is schadelijk voor eerlijke mensen, hier en daar'
Wat zijn de tien grootste schavuiten die 925 in het vizier heeft in dit dossier?
Jullie hebben in deze ongelijk en ik wil 925 op jullie kosten hier bestrijden. Hoe doe ik dat?
Wat is jullie visie op Rusland en MH17 in deze, zijn jullie geen pion van Putin?
Wat is de relatie tussen 925, de SP en PVV?

De Zeven Broodnodige Verbeterpunten

Probleem 1: Dierenrechten en oneerlijke concurrentie.

Lot Feijen (Stem voor Nederland): 'Angst voor de Oekraïense kip is onterecht, dit is een prima verdrag'

RE Stem voor Nederland: Grenzen gaan open voor Oekraïens vlees, wel degelijk oneerlijke concurrentie

Aanbeveling: Schort vrij verkeer van goederen op zolang Oekraïne zich niet aan de Europese normen voor voedselproductie houdt
Doel: Voorkom sociale dumping, oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren en overtreding van Nederlandse regels met betrekking tot dierenwelzijn voor voedsel bestemd voor Nederlandse schappen
Relevante artikelen in het associatieverdrag: 59 en 64 (dierenwelzijn) en 29 (afschaffing douanerechten)
Conclusie: dit verdrag had een afdwingbare voorwaarde moeten bevatten; pas als je aan onze wetten voldoet, mag je onze markt op.

Probleem 2: Belastingontwijking door politici, bankiers en andere oligarchen;

Hoe doet de Oekraïense elite dat eigenlijk, geen belasting betalen?

Liliane Ploumen (PvdA) buigt voor Oekraïense oligarch Rinat Akhmetov en beschermt vooral diens privacy

Aanbeveling 2a: Vermijd oneerlijke belastingontwijking door een EU-breed bronstaatbeginsel in te voeren, ook geldend voor landen die geen EU-lid zijn maar waar de unie wel een 'Deep and Comprehensive Trade Agreement' (DCTA) mee heeft afgesloten, zoals Oekraïne
Relevante artikelen in het associatieverdrag: 29 (afschaffing douanerechten), 127 (belastingontwijking), 351 (belastingontwijking) en 145 (vrijheid kapitaalverkeer)
Conclusie: zo lang Oekraïnse boeren geen belasting betalen, zal concurrentie vanuit dat land de gezamenlijke heffingsgrondslag verkleinen. Daarom staan we concurrentie beter pas toe als er een effectief een ongeveer gelijk tarief voor vennootschapsbelasting bestaat.

Aanbeveling 2b: Zorg er expliciet voor dat de in de vorige aanbeveling genoemde heffing een vervanging is voor de bestaande 'Fixed Agricultural Rate', die gezien de fiscale problemen van het land te laag is. 

Probleem 3: Gedwongen prostitutie en vrouwenhandel worden niet concreet aangepakt plus discriminatieverbod is niet van toepassing op minderheden;

D66 en olieboeren Vitol, Akhmetov, Zlochevski en Soros spannen de LGBT-community voor hun karretje

Probleem 4: Onbetrouwbaarheid van huidige regeringen Oekraïne en Moldavië maar ook met name Cyprus en Nederland;

Probleem 5: Ineenstorting van Oekraïne voorkomen is de taak van het IMF, niet de EU;

Probleem 6: Donaties worden zonder controle op naleving voorwaarden verricht;

Probleem 7: De bevolking en het middenveld in deze niet raadplegen is in het digitale tijdperk ondemocratisch.

Epiloog

Overwinningsborrel: de foto's en nabeschouwing
(optioneel): aanbieding verbeterplan aan Europese Commissie