Bernie Sanders is ECHT een pauper met een vermogen van $ 415.512 (belegt wel sociaal)

Hoe rijk is Amerikaans presidentskandidaat Bernie Sanders eigenlijk? Zelfs met hangen en wurgen halen we de half miljoen niet. De socialist Sanders blijft ver achter bij de andere kandidaten dus 'he practices what he preaches'. Sterker nog, hij belegt vooral 'sociaal'. Dankzij zijn belastingaangifte krijgen we een leuk inkijkje in zijn vermogen. 

Bij deze aangifte zit een lijstje met beleggingsfondsen geniet, die Sanders aanhoudt als pensioenvoorziening. 

Bijna al het vermogen staat op naam van zijn vrouw (spouse). Sanders belegt ook in het 'Socially Responsible Fund'. Dat heeft een mooi prospectus, dat is hier te downloaden. Het is een 'fund of funds', wat betekent dat de deelnemer via de aanbieder belegt in een reeks beleggingsfondsen, teneinde het risico te spreiden. Maar wat maakt het eigenlijk zo sociaal?

Er wordt niet belegd in bedrijven die in wapens, alcohol of tabak zitten. Ook een verleden met omkoping, milieuschade, slechte ethiek of conflicten met eigen arbeiders betekent uitsluiting uit het 'Socially Responsible Fund'. Dus zeg maar alle dingen die beleggen en ondernemen leuk maken, daar gaan Sanders zijn centjes niet naartoe. Bummer. Zal wel ten koste gaan van het rendement, nietwaar?

Nee! De waarde van een participatie is nagenoeg verdubbeld naar $ 18,56, in de afgelopen vijf jaar. Dat is dus een betere investering dan een aandeel Deutsche Bank om maar iets te noemen. Een lid van de Amerikaanse Senaat hoeft niet het exacte bedrag op te geven, dat is soms ook lastig. Er gelden onder- en bovengrenzen waarbinnen de waarde van een participatie kan vallen. Als deze normaal verdeeld zijn zou het gemiddelde een acurate schatting moeten opleveren, zeker als het om bijna 30 fondsen gaat. 

Opgeteld komen we op $ 465.512 uit. Maar Sanders heeft twee creditcard-leningen met een rente van zo'n tien procent. Verder verdient hij 'ongeveer' $ 5.000 per jaar, dat is een pensioenuitkering maar gezien het vorige is hij waarschijnlijk niet erg liquide. De beste schatting van Bernie Sanders zijn net asset value is daarom de waarde van de fondsen minus de gemiddelde waarden van die schulden, precies $ 50.000. Dan komen we op $ 415.512 uit. Dat zal nog altijd meer zijn dan het gemiddelde van zijn achterban.