UvA gaat kapot aan het sociologische monster dat 'gender studies' heet: stop met die zweverige onzinwetenschap!

Genderneutrale toiletten, daar gaan we het vandaag over hebben. Een genderneutraal toilet houdt ook rekening met de niet-binairen onder ons. Niet-binair, wat betekent dat? Iemand die geen man, vrouw of transgender is, maar iemand die leeft volgens het principe dat er meer dan twee geslachten mogelijk zijn. Of minder, dat zou theoretisch gezien ook kunnen, gegeven de definitie. 'Binair', dat kennen we nog van het klasje programmeren. In codetaal drukken we alles in nullen en enen uit, het een of het ander, vandaar de term 'binair'. Niet-binaire mensen zijn dus tegen een binaire mensheid, ofwel een onderscheid in vrouw of man. Het is immers niet aan de maatschappij om te bepalen hoeveel geslachten er zijn. Het kunnen er ook vijf zijn, of een, maar niet per definitie precies twee. 

'Voelt u zich vandaag ook zo geel?'
'Klimaatneutrale, post-koloniale geslachtsstudies'
De Universiteit van Amsterdam (UvA) erkent deze beweging en is nu overgestapt op het plaatsen van toiletten voor niet-binairen. 'Te vaak worden non-binaire mensen aangestaard of zelfs uitgelachen als ze de wc’s binnenkomen', is de redenering. U ziet het gebeuren: een persoon, niet specifiek man of vrouw, maar met baard, borsthaar en kolenscheppen van knuisten loopt het mannentoilet binnen en voelt zich direct ongemakkelijk. 'Iedereen ziet aan de buitenkant een man maar weet eigenlijk dat ik van binnen niet in het binaire onderscheid geloof, dus ik schaam me rot', u hoort het hem denken. Het gebeurde dus 'te vaak' en dáárom besloot de UvA in te grijpen tegen dit leed. Toiletten zijn er nu voor iedeeen, het onderscheid tussen man en vrouw mag niet meer gemaakt worden. 

 

When you're pretty much on holiday with your tanning oil (+ a couple of coconuts) @carolsbeauty

A photo posted by Gabrielle Grace Epstein (@gabbyepstein) on

Biomed studente Gaby Epstein neemt een welverdiende pauze, niet door laten afleiden

Boeien? Ja, wel dus. Er is een aantal wetenschappen waarvan het nut niet echt aangetoond kan worden. Naast 'gender studies' is er ook zoiets als 'Europese studies'. Dat zijn wetenschappen die niet meer kunnen en moeten doen dan het eigen bestaan rechtvaardigen, want de onderzoeken waar deze, aan sociologie gerelateerde studies mee komen hebben geen enkel evident nut in de samenleving. Maar naarmate meer mensen zich voor zo'n studie inschrijven, neemt de impact ervan op de samenleving toe. Want al die studenten en docenten schrijven stukken en willen door de samenleving gehoord worden. Dus hoe groter deze faculteiten worden, hoe meer ze 'produceren', of de samenleving er wat aan heeft of niet.

Zo is er op dit moment een commissie opgericht die zich bezighoudt met de 'de dekolonisering en democratisering' (CDD) van de universiteit. Dat is vreemd. Nederland is sinds 1975 geen koloniale macht meer (en terecht, laat dat even duidelijk zijn) en dat betekent dat het geen actueel onderwerp meer is, anders dan voor geschiedsschrijving en nationaal bewustzijn want ja, het is een paar honderd jaar aan zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Maar hoe u er ook over denkt: Nederland is géén koloniale macht meer. Er is dus geen reden te bedenken voor een plotseling hernieuwde aandacht voor 'dekolonisering', want er valt niets meer te dekoloniseren. Waarom hebben we het er dan over? Gloria Wekker (links op de foto), chef van de CDD, legt het uit

‘Door een geïnstitutionaliseerde cultuur die misschien op papier voor iedereen dezelfde uitgangspunten en mogelijkheden biedt, maar in de praktijk meer van toepassing is op bepaalde groepen studenten. Witheid is daar een – of misschien wel hét – voorbeeld van. Zo is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het curriculum wit is, dus dat je boeken en artikelen leest van witte heren. Voor witte studenten is het ook vanzelfsprekend dat ze een docent voor de klas hebben die op hen lijkt.'

Interessant. Een wetenschappelijk feit staat dus niet op zichzelf, de pigmentatie van de ontdekker mag niet onvermeld blijven. Dus stel dat een wetenschapper in de 19e eeuw, ene Karl Bergmann, de wereld overtrekt en de diversiteit aan dieren én mensen in kaart probeert te brengen. Vrij feilloos weet hij aan te tonen dat organismen groter zijn, naarmate ze dichter bij de polen leven. Daar is het ook kouder, dus een groter lichaam houdt meer warmte vast. Zelfs binnen landen is dat waar te nemen, zoals deze sample van elanden in Zweden: maar het zal u ook opgevallen zijn dat een beetje Russiche kolenschepper uit Moermansk met gemak twee Pygmeëen weegt.

Een fatsoenlijke kritiek op deze 'Bergmann's rule' zou kunnen bestaan uit het zoeken van tegenovergesteld bewijs en dat is er. Wat mensen als Wekker doen is echter niet zelf veldwerk verrichten maar opmerken dat de onderzoeker wit is. No shit, Sherlock. Het was een Duitser.
Vervolgens legt ze een verband met het curriculum, dat ook 'wit' is, raciaal gezien. Vreemd, een curriculum is toch abstract en kan toch geen kleur of ras hebben? Voelt u zich vandaag ook zo geel? Spannend hè, die negroïde korfbalwedstrijd van vorig jaar? Ergo: de objectieve observatie mag niet los worden gezien van de huidskleur van de onderzoeker. Vervolgens wordt er een soort complottheorie verzonnen dat het 'witte' onderzoek doelbewust wordt verspreid, waarmee we kennelijk de waarheid geweld aandoen. En precies dat moet 'gedekoloniseerd' worden. 

De 'witheid' van Bergmann is geen doelbewuste poging om generaties later studenten te indoctrineren, het is simpelweg het gevolg van zijn Duits zijn. Veel Duitsers zijn wit. In de zee zit veel water en in de bibliotheek vinden we zowaar boeken. Deze Peruviaanse mariniers hebben allen de Peruviaanse nationaliteit. Dat is geen racisme, uitsluiting of kolonialisme maar een simpel gevolg van het feit dat de Peruviaanse marine alleen mensen met de Peruviaanse nationaliteit toelaat. Niet boos worden.

Omdat al die nieuwe wetenschappen als 'gender studies' zich niet meer richten op objectieve waarnemingen maar de subjectieve mening van de onderzoeker, vervalt de waarheidsvinding in activisme. De genoemde Gloria Wekker rechtvaardigt racisme ('Bergmann was wit!') maar zal niet zelf de laarzen aantrekken om in de Zweedse modder elanden op te gaan meten. De 'output' van dit soort faculteiten bestaat daarom vooral uit zelfbeschouwing en niet zozeer neutrale, feitelijke kennis en inzichten waar de samenleving wat aan heeft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de titel van het proefschrift van Wekker, waarvan niemand kan ontkennen dat deze zeer egocentrisch is ('ik ben'). 

"I Am a Gold Coin; The Construction of Selves, Gender and Sexualities in a Female, Working-Class, Afro-Surinamese Setting" (1994)

Er bestaan wel meer studies waarvan het directe nut (in termen van geld) niet direct te meten is en dat is goed. Niet alles moet over geld gaan, dat zou een vervlakking van de samenleving inhouden die deze juist beschadigt. Een samenleving zonder cultuurhistorisch besef, zonder musea en zonder de benodigde zelfreflectie is een arme samenleving die in herhaling kan vallen. Juist daarom is het zo belangrijk het nationale bewustzijn te koesteren, inclusief de nare kanten, zoals het koloniale verleden. 

Door de wildgroei aan vertakkingen van sociologie, die we allemaal maar financieren want anders hadden ze niet bestaan, krijgen we een reeks aan nieuwe termen en meningen over ons uitgestort waarvan we ons mogen afvragen hoe wetenschappelijk ze zijn. Er is zelfs een wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek naar Vooruitgang in de Menselijke Geografie, waarin een onderzoek werd geplaatst naar het verband tussen klimaatverandering en feminisme, in een postkoloniaal perspectief. We kid you not

Het houdt niet op. Zo hebben we in Nederland de fopwetenschappers Roos Vonk en Diederik Stapel, die ontdekten dat mannen die om de dag een kroketje eten in gewelddadige hormoonmonsters veranderen die je niet in de buurt van je puppie moet laten. Totaal gefingeerd, dat onderzoek, maar dat krijg je. Er is geen enkele Nederlander die behoefte heeft aan een onderzoek naar het verband tussen vlees en geweld. Alleen een stel academici die opgesloten zitten in een faculteit waar ze geen enkel contact met de buitenwereld hebben verzinnen zoiets. En bestaat het verband niet, dan fake je de cijfers. Roos Vonk gaat trouwens gewoon door met haar luchtfietserij. Op kosten van de Universiteit Nijmegen doet ze nu onderzoek naar hedonistische reuzenmiereneters. 

Het curriculum op de middelbare school wordt helaas ook vervuild door deze 'kennis', want het moet ergens heen vloeien. In plaats van het vak geschiedenis moeten scholieren straks een cursus 'Diversiteit' krijgen. Dat is geen geintje, het vak geschiedenis zou achterhaald zijn. Dus objectieve beschrijving van de feiten moet vervangen worden door subjectieve beleving: de bijl aan de wortel van onze samenleving. 

Wat dit met genderneutrale toiletten te maken heeft? Een overheidsinstelling laat zich nu leiden door de ongein die deze 'onderzoekers' over de samenleving uitstorten. Een genderneutraal toilet inrichten is namelijk een beleidsmatige handeling die afkomstig is van een discipline die termen als anarcho-feminisme bedenkt. Eerder deed een raad van bestuur van een universiteit niet zoveel met de onderzoekjes van de RoosVonk-achtigen, anders dan er hard om lachen, de hedonistische dwerpanda's. Maar nu gebeurt er ook echt wat mee en dat is een ommekeer. Goed, het klinkt eigenlijk wel leuk, dat anarcho-feminisme. Gabby Epstein heeft er niet zoveel mee, die onderzoekt liever de juistheid van het theorama van Bergmann. 

 

CATCH ME IF YOU CAN Playing tag with Sea Lions & @neverlandboys.co

A photo posted by Gabrielle Grace Epstein (@gabbyepstein) on

Naschrift: is 925 racistisch of anti-feministisch? Nee nee nee.  En ondergetekende heeft naar academische publicaties niet meer verzorgd dan de bachelorscriptie 'Een literatuurstudie naar het verschil tussen de Amerikaanse Balanced Scorecard en het Franse Tableau de Bord', bekroond met niet minder dan een 6,5. Geen pretenties dus, hier. Excuus voor deze keutel, gaan we nu weer verder met cijfers enzo.